FORMULÁR – Evidencia dochádzky

FORMULÁR – Evidencia dochádzky

EVIDENCIA DOCHÁDZKY (ver. 3.0.1-2019)(už so sviatkami a fondom pracovného času pre rok 2019)Nové ceny dole na stránkePre majiteľov verzie 2018 zľava 52% z pôvodnej ceny na verziu 2019Formulár „Evidencia dochádzky“ slúži na evidenciu a prepočet mesačnej...

Účtovníctvo a audit + ako audit prebieha v praxi

Účtovníctvo a audit + ako audit prebieha v praxi

Kedy a v akých prípadoch sa účtovník stretáva vo firme s audítormi? Aké sú skúsenosti z praxe? S auditom sa u našich klientov, ktorým spracovávame účtovníctvo, stretávame buď  z dôvodu povinného auditu, ktorý im vyplýva zo zákona ( §19 zákona č. 431/2002 Z. z. ) kedy...

Zmeny v účtovníctve a mzdách v roku 2018

Zmeny v účtovníctve a mzdách v roku 2018

Miroslav Gandžala – skúste nám zosumarizovať, čo hlavné sa zmenilo pri účtovníctve v roku 2018? Dotkli sa zmeny najmä archivácie dokumentov, alebo boli tam aj ďalšie podstatné novinky pre manažment firiem? Archivácia Medzi jednu z podstatných zmien v roku 2018 patrí...

Dar pre zamestnanca pri narodení dieťaťa

Dar pre zamestnanca pri narodení dieťaťa

Zamestnancovi sa narodilo dieťa, firma kúpila dupačky a maca. Dá sa to zaúčtovať? Ako? Takýto nákup je možné v spoločnosti zaúčtovať, nakoľko to je výdavok spoločnosti. Avšak treba posúdiť daňovú uznateľnosť: a.) ak je to zakotvené v internom predpise (pracovnej...

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Ako je to s výpomocou rodinných príslušníkov pri podnikaní? Často sa stretávam s otázkou, kto môže podnikateľovi (živnostníkovi, pozor - nie firme) vypomáhať bez toho. aby takáto výpomoc bola považovaná za nelegálnu prácu. V zákone 82/2005 Z.z....

Príplatky od 1.5.2018 – aktualizované od 1.1.2019

Príplatky od 1.5.2018 – aktualizované od 1.1.2019

Minimálna výška povinných príplatkov za hodinu práce pri práci cez sviatok, v sobotu, v nedeľu a pri nočnej práci od 1.5.2018 (aktualizované sumy od 1.1.2019) Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu Na základe ustanovenia § 123 ods. 1 ZP „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu...

Dane 2018

Dane 2018

Silná byrokracia Sťažnosťou účtovníkov v pracov­nej oblasti je neúnosná byrokra­cia. V ktorých oblastiach najviac? Kvôli poskytovaniu príspevku na projekty podporujúce zamest­nanosť vyžaduje úrad práce od zamestnávateľa každý mesiac výkazy do sociálnej a zdravotnej...

Prekážky a problémy v účtovnej praxi

Prekážky a problémy v účtovnej praxi

Čo slovenským účtovníkom v roku 2017 najviac komplikovalo účtovanie? Jednou z najviac diskutovaných a nejednoznačných tém, ktoré nás, ako účtovnú spoločnosť trápili v roku 2017, bola problematika transferovej dokumentácie, konkrétne posúdenie, či je alebo nie je...

Podnikateľský príbeh – Miroslav Gandžala

Podnikateľský príbeh – Miroslav Gandžala

Podnikateľský príbeh – Miroslav Gandžala: Bude to znieť zvláštne, ale teraz som „súdruhom“ celkom vďačný, že ma vtedy na tú elektrotechniku nezobrali Podnikanie v oblasti účtovníctva nie je vždy prechádzka ružovým sadom, ako si mnoho ľudí myslí a domnieva sa, že...

Našli ste starú faktúru z predchádzajúceho roku a neviete čo s DPH?

Našli ste starú faktúru z predchádzajúceho roku a neviete čo s DPH?

V poslednej dobe sa ma viacerí pýtali na prípad (v súvislosti s odpočtom DPH), pokiaľ sa “našla”, “objavila” faktúra z roku 2017 až teraz v roku 2018. Ak si pozriete § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z., tak platí: „Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2...

Hodnotenie podnikateľských subjektov

Hodnotenie podnikateľských subjektov

Informácia k hodnoteniu podnikateľských subjektov zo strany Finančnej správy SR (Daňového úradu). Od 1.1.2018 novela daňového poriadku prináša index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov...

Archivácia dokladov od 1.1.2018

Archivácia dokladov od 1.1.2018

Archivácia účtovných dokladov sa od roku 2018 predlžuje na 10 rokov Na základe novely zákona o dani z príjmu sa od 1.1.2018 predlžuje doba archivácie dokladov z 5-tich rokov na 10 rokov. Platí, že: - Účtovné doklady za rok 2012 (a skôr) je...