Príplatky od 1.5.2018 – aktualizované od 1.1.2019

Minimálna výška povinných príplatkov za hodinu práce pri práci cez sviatok, v sobotu, v nedeľu a pri nočnej práci od 1.5.2018 (aktualizované sumy od 1.1.2019) Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu Na základe ustanovenia § 123 ods. 1 ZP „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu...

Ukončili ste živnosť? Viete aké máte povinnosti?

Hoci už nepodnikáte, neminie vás povinnosť podať daňové priznanie. A požiadať o zrušenie registrácie. Viete aké povinnosti si musí splniť živnostník, ktorý sa rozhodne ukončiť živnosť a voči komu? JKM – Odbor živnostenského podnikania V prvom...

Dane 2018

Silná byrokracia Sťažnosťou účtovníkov v pracov­nej oblasti je neúnosná byrokra­cia. V ktorých oblastiach najviac? Kvôli poskytovaniu príspevku na projekty podporujúce zamest­nanosť vyžaduje úrad práce od zamestnávateľa každý mesiac výkazy do sociálnej a zdravotnej...

Prekážky a problémy v účtovnej praxi

Čo slovenským účtovníkom v roku 2017 najviac komplikovalo účtovanie? Jednou z najviac diskutovaných a nejednoznačných tém, ktoré nás, ako účtovnú spoločnosť trápili v roku 2017, bola problematika transferovej dokumentácie, konkrétne posúdenie, či je alebo nie je...

Podnikateľský príbeh – Miroslav Gandžala

Podnikateľský príbeh – Miroslav Gandžala: Bude to znieť zvláštne, ale teraz som „súdruhom“ celkom vďačný, že ma vtedy na tú elektrotechniku nezobrali Podnikanie v oblasti účtovníctva nie je vždy prechádzka ružovým sadom, ako si mnoho ľudí myslí a domnieva sa, že...

Našli ste starú faktúru z predchádzajúceho roku a neviete čo s DPH?

V poslednej dobe sa ma viacerí pýtali na prípad (v súvislosti s odpočtom DPH), pokiaľ sa “našla”, “objavila” faktúra z roku 2017 až teraz v roku 2018. Ak si pozriete § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z., tak platí: „Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2...

Hodnotenie podnikateľských subjektov

Informácia k hodnoteniu podnikateľských subjektov zo strany Finančnej správy SR (Daňového úradu). Od 1.1.2018 novela daňového poriadku prináša index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov...

Archivácia dokladov od 1.1.2018

Archivácia účtovných dokladov sa od roku 2018 predlžuje na 10 rokov Na základe novely zákona o dani z príjmu sa od 1.1.2018 predlžuje doba archivácie dokladov z 5-tich rokov na 10 rokov. Platí, že: - Účtovné doklady za rok 2012 (a skôr) je...