Hodnotenie podnikateľských subjektov

Informácia k hodnoteniu podnikateľských subjektov zo strany Finančnej správy SR (Daňového úradu). Od 1.1.2018 novela daňového poriadku prináša index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov...

Archivácia dokladov od 1.1.2018

Archivácia účtovných dokladov sa od roku 2018 predlžuje na 10 rokov Na základe novely zákona o dani z príjmu sa od 1.1.2018 predlžuje doba archivácie dokladov z 5-tich rokov na 10 rokov. Platí, že: - Účtovné doklady za rok 2012 (a skôr) je...