TLAČOVÉ ZOSTAVY

pre účtovný program Pohoda

+ BONUS ZADARMO e-kniha Chyby účtovníctva v praxi malých firiem (aktualizované 2. vydanie 2022, 192 strán)

dostanete automaticky pri objednávke balíka KOMPLET 

Náhľad a popis knihy

 

 

KOMPLET NOVO VYTVORENÉ tlačové zostavy pre účtovný program Pohoda slúžia na tlač priamo z účtovného programu.

Tlačové zostavy spĺňajú všetky potrebné náležitosti v zmysle Zákonníka práce a ďalších zákonov.

 

PODMIENKY PRE SPRÁVNU TLAČ ZOSTAVY

Dáta do tlačových zostáv sa načítavajú priamo z údajov v časti Personalistika a Pracovné pomery a preto je potrebné na správne vytlačenie všetkých polí tlačovej zostavy, aby boli v agende PERSONALISTIKA  a v agende PRACOVNÉ POMERY zadané všetky relevantné údaje zamestnanca.

Uvedené zostavy stačí len naimportovať do programu Pohoda a môžete ich využívať pre všetky firmy, ktoré máte v programe.

Import zostáv cez: SÚBOR > IMPORT ZOSTAVY > PRECHÁDZAŤ > OTVORIŤ > ĎALEJ …

Keďže účtovný program nemá niektoré polia, ktoré sa tlačových zostavách požadujú je potrebné aby ste:

  • v agende PRACOVNÉ POMERY na karte DOPLNKOVÉ ÚDAJE v poli INÉ OZNÁMENIE zadali stupeň náročnosti práce formou čísla (napríklad: 3 )
  • v agende PRACOVNÉ POMERY v riadku konkrétneho zamestnanca na karte POZNÁMKY zadali vykonávané činnosti, ktoré bude zamestnanec vykonávať (napríklad: spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy ). Presnejšiu špecifikáciu vykonávaných prác uvádzate v náplni práce, na ktorú odkazuje text pracovnej zmluvy.
  • v agende PRACOVNÉ POMERY na karte PRACOVNÝ POMER v časti STREDISKO mali nastavené údaje o PREVÁDZKE (názov prevádzky a adresu). Tieto údaje sa zobrazujú v časti Miesto vykonávania práce.
  • mali v agende PRACOVNÉ POMERY na karte PRACOVNÝ POMER zadaný dátum v časti Zmluva na dobu určitú (pokiaľ potrebujete použiť tlačivo s dobou určitou).

Tlačové zostavy je možné editovať.

Je potrebné mať v PC nainštalovaný balíček Microsoft Office 2007 Service pack 3 a vyšší.

 

Náhľad tlačovej zostavy Pracovná zmluva

Tlačové zostavy sú viazané len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ich použiť pre inú firmu alebo živnostníka, t.j. nie je ich možné použiť pre inú licenciu programu Pohoda ale tlačové zostavy je možné použiť pre VŠETKY účtovné jednotky, ktoré účtujete vrámci jednej licencie programu Pohoda  (Účtovné jednotky v programe vidíte po zadaní Ctrl+U).

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Ihneď po úhrade faktúry vám mailom zašleme tlačivo podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0