fbpx

TLAČOVÉ ZOSTAVY

pre účtovný program Pohoda

KOMPLET NOVO VYTVORENÉ tlačové zostavy pre účtovný program Pohoda slúžia na tlač priamo z účtovného programu.

 

Dáta do tlačových zostáv sa načítavajú priamo z údajov v časti Personalistika a Pracovné pomery a preto je potrebné na správne vytlačenie všetkých polí tlačovej zostavy, aby boli v agende PERSONALISTIKA  a v agende PRACOVNÉ POMERY zadané všetky relevantné údaje zamestnanca (viď nižšie – “Podmienky pre správnu tlač zostavy”).

Uvedené zostavy stačí len naimportovať do programu Pohoda a môžete ich využívať pre všetky firmy, ktoré máte v programe.

Import zostáv cez: SÚBOR > IMPORT ZOSTAVY > PRECHÁDZAŤ > OTVORIŤ > ĎALEJ …

PRACOVNÁ ZMLUVA

Tlačová zostava spĺňa všetky potrebné náležitosti v zmysle Zákonníka práce a ďalších zákonov. V tlačovej zostave je ošetrená aj problematika GDPR a tlač príslušného stupňa náročnosti práce. Tlačová zostava pracovnej zmluvy je vo verzii pre:

– DOBU NEURČITÚ (“bežný zamestnanec” a “vedúci zamestnanec”)

– DOBU URČITÚ (“bežný zamestnanec” a “vedúci zamestnanec”)

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI – PRAVIDELNÝ PRÍJEM

Tlačová zostava spĺňa všetky potrebné náležitosti v zmysle Zákonníka práce a ďalších zákonov. V tlačovej zostave je ošetrená aj problematika GDPR. Tlačová zostava dohody je vo verzii pre:

– DOBU NEURČITÚ

– DOBU URČITÚ

DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTA

Tlačová zostava spĺňa všetky potrebné náležitosti v zmysle Zákonníka práce a ďalších zákonov. V tlačovej zostave je ošetrená aj problematika GDPR. Tlačová zostava dohody je vo verzii pre:

– DOBU NEURČITÚ

– DOBU URČITÚ

HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ – dodatok k  PRACOVNEJ ZMLUVE, DoPČ, DoBPŠ

Zostava HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ, na ktorú sa odvoláva pracovná zmluva má okrem všeobecných podmienok týkajúcich sa hmotnej zodpovednosti zamestnanca aj  voľné polia na zapísanie všetkých hodnôt, ktoré zamestnanec alebo dohodár prevzal a ktorých sa hmotná zodpovednosť týka.

Tlačová zostava hmotnej zodpovednosti je vo verzii pre:

– PRACOVNÝ POMER na základe pracovnej zmluvy

– práce vykonávané mimo pracovného pomeru na základe DoPČ

– práce vykonávané mimo pracovného pomeru na základe DoBPŠ

PRACOVNÁ NÁPLŇ – dodatok k PRACOVNEJ ZMLUVE, DoPČ, DoBPŠ

Zostava PRACOVNÁ NÁPLŇ, na ktorú sa odvoláva pracovná zmluva má voľné polia na zapísanie všetkých prác, ktoré zamestnanec alebo dohodár bude vykonávať.

Tlačová zostava PRACOVNÁ NÁPLŇ je vo verzii pre:

– PRACOVNÝ POMER na základe pracovnej zmluvy

– práce vykonávané mimo pracovného pomeru na základe DoPČ

– práce vykonávané mimo pracovného pomeru na základe DoBPŠ

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU PODĽA §60 ZP

Zostava DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU je vo verzii:

– skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

– skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

DOHODA O SKONČENÍ DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI – PP

DOHODA O SKONČENÍ DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTA – PP

OZNÁMENIE O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

Zostavy slúžia na písomné oznámenie, kde zamestnávateľ zamestnancovi oznamuje ukončenie pracovného pomeru pred ukončením pracovného pomeru. Zostavy sú vo verzii pre:

– Oznámenie o skončení PP podľa §60 (dohodou)

– Oznámenie o skončení PP podľa §67 (výpoveď daná zamestnancom)

– Oznámenie o skončení PP podľa §71 (na dobu určitú)

 

PODMIENKY PRE SPRÁVNU TLAČ ZOSTAVY

je potrebné mať v PC nainštalovaný balíček Microsoft Office 2007 Service pack 3 a vyšší.

Keďže účtovný program nemá niektoré polia, ktoré sa tlačových zostavách požadujú je potrebné aby ste:

  • v agende PRACOVNÉ POMERY na karte DOPLNKOVÉ ÚDAJE v poli INÉ OZNÁMENIE zadali stupeň náročnosti práce formou čísla (napríklad: 3 )
  • v agende PRACOVNÉ POMERY v riadku konkrétneho zamestnanca na karte POZNÁMKY zadali vykonávané činnosti, ktoré bude zamestnanec vykonávať (napríklad: spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy ). Presnejšiu špecifikáciu vykonávaných prác uvádzate v náplni práce, na ktorú odkazuje text pracovnej zmluvy.
  • v agende PRACOVNÉ POMERY na karte PRACOVNÝ POMER v časti STREDISKO mali nastavené údaje o PREVÁDZKE (názov prevádzky a adresu). Tieto údaje sa zobrazujú v časti Miesto vykonávania práce.
  • mali v agende PRACOVNÉ POMERY na karte PRACOVNÝ POMER zadaný dátum v časti Zmluva na dobu určitú (pokiaľ potrebujete použiť tlačivo s dobou určitou).

Tlačové zostavy je možné editovať.

 

Náhľad tlačovej zostavy Pracovná zmluva

Každá tlačová zostava je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena PZ – doba určitá = 2,80 €

Cena PZ – doba neurčitá = 2,80 €

Cena PZ – doba určitá + doba neurčitá = 4,90 €

…. a mnohé ďalšie

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Ihneď po úhrade faktúry vám mailom zašleme tlačivo podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU