Potvrdenia o príjmoch zo zdrojov v zahraničí

203 – ČESKÁ REPUBLIKA (MG)

250 – FRANCÚZSKO – výplatná páska (IŠ)

528 – HOLANDSKO – mzdový slovník (IŠ)

528 – HOLANDSKO – Jaaropgeve (IŠ)

372 – Írsko (MG)

348 – Maďarsko (MG)

276 – NEMECKO (MG)

578 – NÓRSKO (IŠ)

578 – NÓRSKO – A melding (IŠ)

40 – RAKÚSKO – verzia 1 (MG)

40 – RAKÚSKO – verzia 2 (MG)

756 – ŠVAJČIARSKO (IŠ)

380 – TALIANSKO (IŠ)

Pozn: Čísla riadkov (dopísané ručne) v niektorých potvrdeniach nemusia úplne korešpondovať so slovenským DP, nakoľko každoročne dochádza k zmene číslovania riadkov v našom DP. Podstatné sú údaje o hrubej mzde, odvodoch.

Za poskytnutie vzorov potvrdení zo zahraničia označených (IŠ) ďakujem pani Ivane Šebíkovej. Potvrdenia MG – Miroslav Gandžala

Pokiaľ máte iné potvrdenia (z iných krajín) budem rád, ak ho poskytnete na doplnenie. Môžte zaslať na mail agrico@agrico.sk

Spracoval: Miroslav Gandžala

Daňové priznanie – príjmy zo zdrojov v zahraničí – všeobecné informácie – úvod

Príklad daňového priznania s príjmami zo zdrojov v zahraničí – typ A – zamestnanie

Príklad daňového priznania s príjmami zo zdrojov v zahraničí – typ B – SZČO

Užitočné pomôcky pre každého účtovníka …

0