Potvrdenia o príjmoch zo zdrojov v zahraničí

250 – FRANCÚZSKO – výplatná páska (IŠ)

528 – HOLANDSKO – mzdový slovník (IŠ)

528 – HOLANDSKO – Jaaropgeve (IŠ)

372 – Írsko (MG)

348 – Maďarsko (MG)

276 – NEMECKO (MG)

578 – NÓRSKO (IŠ)

578 – NÓRSKO – A melding (IŠ)

40 – RAKÚSKO – verzia 1 (MG)

40 – RAKÚSKO – verzia 2 (MG)

756 – ŠVAJČIARSKO (IŠ)

380 – TALIANSKO (IŠ)

Pozn: Čísla riadkov (dopísané ručne) v niektorých potvrdeniach nemusia úplne korešpondovať so slovenským DP, nakoľko každoročne dochádza k zmene číslovania riadkov v našom DP. Podstatné sú údaje o hrubej mzde, odvodoch.

Za poskytnutie vzorov potvrdení zo zahraničia označených (IŠ) ďakujem pani Ivane Šebíkovej.

Pokiaľ máte iné potvrdenia (z iných krajín) budem rád, ak ho poskytnete na doplnenie. Môžte zaslať na mail gandzala@stonline.sk

Spracoval: Miroslav Gandžala

 

Užitočné pomôcky pre každého účtovníka …