Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s odvodmi   Často dochádza k situácii, že sa zamestnanec rozhodne „pracovať“ aj na živnosť. Ako to je, ak chce zamestnanec s trvalým pracovným pomerom pracovať na živnosť? Vzniká mu povinnosť platiť sociálne odvody? Ak...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška daňového bonusu zamestnanca od 1.7.2022 ??? Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí ??? Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ??? Táto pomôcka vám pomôže .... ... jednoducho a...

Odvody od 1.7.2022

Odvody od 1.7.2022

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.7.2022 (1.10.2022)   SOCIÁLNE ODVODY Výška minimálnych sociálnych odvodov od 1.7.2022 (1.10.2022) je 187,78 eur. (Výška odvodov stúpla o 6,79 eura oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2021 vo výške 180,99...

Odložené daňové priznanie

Odložené daňové priznanie

Pokiaľ ste podali ozámenie o odklade podania daňového priznania za rok 2021 tak práve teraz sa blíži ten termín, kedy musíte daňové priznania k dani z príjmov podať. Zostáva ešte niekoľko dní a nejaký ten čas na skontrolovanie, či podnikatelia neopomenuli zaúčtovať...

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve?

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve?

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve? Aké legislatívne zmeny by priniesli zlepšenie v tejto oblasti?   Stravné zamestnanci Asi jednou z najviac diskutovaných tém roka 2022 je téma stravného, ako pre zamestnancov, tak aj pre živnostníkov. Novelou...

Daňové priznanie na poslednú chvíľu

Daňové priznanie na poslednú chvíľu

Stíhate podať daňové priznanie? Čo sa stane ak ho nepodáte včas, alebo vôbec?   Nepodanie daňového priznania v termíne a neoznámenie odkladu podania daňového priznania.   Pokiaľ živnostník, podnikateľ alebo zamestnanec neodovzdajú daňové priznanie v ustanovenom...

Riadky DP, ktoré niekedy bývajú problémom…

Riadky DP, ktoré niekedy bývajú problémom…

RIADKY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, KTORÉ NIEKEDY BÝVAJÚ PROBLÉMOM (DP-B 2021) Tlačivo vzorového daňového priznania je na konci článku   Druh daňového priznania Do dátumu termínu na podanie DP označuje sa možnosť „daňové priznanie“. Do dátumu termínu na podanie DP, pokiaľ...

Daňové priznanie – príjmy zo zdrojov v zahraničí – 2021

Daňové priznanie – príjmy zo zdrojov v zahraničí – 2021

Všeobecné informácie k daňovému priznaniu Daňový rezident Slovenskej republiky má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 na Slovensku a uviesť v ňom všetky svoje zdaniteľné príjmy (dosiahnuté nielen na Slovensku ale aj v zahraničí - tzv. celosvetové príjmy) ak...

Dane. Ako na ne? – Daňový bonus (2021)

Dane. Ako na ne? – Daňový bonus (2021)

DAŇOVÝ  BONUS 2021   DAŇOVÝ BONUS (23,22 €, 39,47 €, 46,44 €) Ďalšou možnosťou na zníženie daňovej povinnosti je  daňový bonus na nezaopatrené dieťa.   Mesačná  (základná) výška nároku na daňový bonus je v roku 2021 vo výške 23,22 eur.   Od apríla...

Živnostníci si môžu platenie odvodov ľahko oddialiť

Živnostníci si môžu platenie odvodov ľahko oddialiť

Podnikanie je náročné. Ako si možno optimalizovať financie?   Odklad odvodov Ak bude mať živnostník predĺženú lehotu na podanie priznania, vznikne mu pri hrubom príjme za minulý rok vyššom ako 6 798 eur povinné nemocenské a dôchodkové poistenie až od 1. októbra...

Čo všetko nového prináša rok 2022 pre účtovníkov?

Čo všetko nového prináša rok 2022 pre účtovníkov?

Novela zákona o účtovníctve. Čo nové prináša?   Vo všeobecnosti je možné povedať, že novela zákona o účtovníctve, ktorá začala platiť od 1.1.2022 prináša určitú mieru zjednodušenia (v oblasti digitalizácie a v náležitostiach účtovných dokladov) , určitú mieru...

Krátenie výdavkov – Prvá pomoc plus

Krátenie výdavkov – Prvá pomoc plus

Ako na krátenie výdavkov v súvislosti s prijatým príspevkom Prvá pomoc plus pri paušálnych výdavkoch?   Táto pomôcka vám pomôže .... ... jednoducho a pohodlne po zadaní pár údajov určiť krátenie daňových výdavkov v súvislosti s prijatými príspevkami Prvá pomoc...

Odvody od 1.1.2022

Odvody od 1.1.2022

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022   SOCIÁLNE ODVODY Výška minimálnych sociálnych odvodov od 1.1.2022 je 187,78 eur. (Výška odvodov stúpla o 6,79 eura oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2021 vo výške 180,99 eur).   Momentálne platné...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné informácieDaň z motorových vozidiel platia najmä podnikateľské subjekty, či už ide o fyzické osoby alebo právnické osoby. Táto daň sa zvykne nesprávne označovať pojmom "cestná daň". V minulosti túto daň spravovali Vyššie územné...

Formulár na vedenie Daňovej evidencie

Formulár na vedenie Daňovej evidencie

DAŇOVÁ EVIDENCIA 2021 a 2022   Najprv si pripomenieme všeobecné informácie o daňovej evidencii Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3)...

Spôsob nahlasovania účtov platiteľmi DPH na FS – Step-by-step

Spôsob nahlasovania účtov platiteľmi DPH na FS – Step-by-step

Postup step-by-step na vyplnenie formulára Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť sa týka len platiteľov DPH, ktorí sú v SR registrovaní...

Prístup do SP od 1.1.2022 – Step-by-step

Prístup do SP od 1.1.2022 – Step-by-step

Prístup do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022 - návod "step-by-step"   1. Otvorte si stránku Sociálnej poisťovne a kliknete na Prihlásenie   2. Prihláste sa klasicky prostredníctvom GRID karty   3. Kliknite na NASTAVENIA   4. Kliknite na Rozšírené nastavenia 5....

Prístup do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022 (zamestnávateľ a SZČO)

Prístup do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022 (zamestnávateľ a SZČO)

Ako je to s prístupom do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022 pre účtovníkov a účtovníčky?  Ako už Sociálna poisťovňa informovala, od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb. Klienti, ktorí sa v súčasnosti prihlasujú do e-Služieb pomocou Grid karty, si môžu...

Odvody od 1.7.2021

Odvody od 1.7.2021

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.7.2021   SOCIÁLNE ODVODY Výška minimálnych sociálnych odvodov je od 1.7.2021 180,99 eur. (Výška odvodov stúpla o 13,10 eura oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2020). Momentálne platné sumy...

Stravné – JÚ a DE (4.0.0 – 2022)

Stravné – JÚ a DE (4.0.0 – 2022)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ??? Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t.j. vopred ??? Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok...

Stravné – PÚ (4.0.0 – 2022)

Stravné – PÚ (4.0.0 – 2022)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ??? Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t.j. vopred ??? Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok...

FORMULÁR – Evidencia dochádzky

FORMULÁR – Evidencia dochádzky

EVIDENCIA DOCHÁDZKY 2022 (ver. 3.0.1-2022) (už so sviatkami a fondom pracovného času pre rok 2022) Nové ceny dole na stránke Pre majiteľov verzie 2021 zľava 52% z pôvodnej ceny na verziu 2022 Formulár „Evidencia dochádzky“ slúži na evidenciu a prepočet mesačnej...

Tipos – účtovanie (JU)

Tipos – účtovanie (JU)

Účtujete Tipos ako mandatár na strane predajcu ich produktov??? Neviete, ako zaúčtovať tú dlhúúú pásku z terminálu Tiposu ??? A čo ide a čo nejde do koeficientu DPH ??? Táto pomôcka vám pomôže .... ... jednoducho a pohodlne po zadaní pár údajov z "pásky" z terminálu...

Aký bol rok 2020 z pohľadu účtovníka?

Aký bol rok 2020 z pohľadu účtovníka?

S čím ste boli v účtovnej administratíve firiem v priebehu roka 2020 najviac nespokojní, čo spôsobovalo účtovníkom vo firmách alebo aj v prípade živnostníkov najviac problémov?   Slovom roka 2020 bude určite slovo pandémia. A určite hlavným a najväčším problémom,...

Dane – Ako na ne? – 3. časť – Príležitostné príjmy (2020)

Dane – Ako na ne? – 3. časť – Príležitostné príjmy (2020)

V tomto diele si povieme niečo o téme, ktorá nebýva vždy jednoznačne pochopená - príjmy na základe zmluvného alebo nezmluvného vzťahu PRÍLEŽITOSTNÉ  PRÍJMY   Ako je to s príjmami z príležitostných činností? Na posúdenie toho, či sa jedná o príležitostné príjmy treba...

Našli ste starú faktúru z predchádzajúceho roku a neviete čo s DPH?

Našli ste starú faktúru z predchádzajúceho roku a neviete čo s DPH?

V poslednej dobe sa ma viacerí pýtali na prípad (v súvislosti s odpočtom DPH), pokiaľ sa “našla”, “objavila” faktúra z roku 2019 až teraz v roku 2020. Ak si pozriete § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z., tak platí: „Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2...

Dane – Ako na ne? – 2. časť – Paušál a daňová evidencia (2021)

Dane – Ako na ne? – 2. časť – Paušál a daňová evidencia (2021)

V tomto diele si povieme niečo o téme... PAUŠÁL A DAŇOVÁ EVIDENCIA   Chcem si uplatniť „paušál“ (výdavky percentom z príjmov). Do akej výšky si ich môžem uplatniť? Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si...

0