fbpx
Štítky na šanóny

Štítky na šanóny

ŠTÍTKY NA ZAKLADAČE jedným z ukazovateľov kvality účtovníka je nielen správne a kvalitne spracované účtovníctvo, ale aj to, v akom stave má účtovné doklady a v akom stave ich odovzdá klientovi alebo predloží na kontrolu kontrolným orgánom. Aj to je vizitkou správneho...

Evidencia tržieb eKasa

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa. Vo formulári je možné tržby triediť podľa spôsobu platby. Po zadaní prvého dňa mesiaca, sa ostatné dátumy doplnia automaticky. Polia v celom hárku sú automaticky prepočítavané. Formulár slúži na...

Členenie DPH a KV DPH

Členenie DPH a KV DPH

Pomôcka určená pre všetkých účtovníkov účtujúcich DPH s (zatiaľ) 57 účtovnými prípadmi, ktoré sa vyskytujú v účtovnej praxi. Pomôcka slúži na správne posúdenie a zatriedenie jednotlivých situácií v súvislosti s DPH a KV DPH. Používanie pomôcky (kliknite na obrázok na...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre používateľov Pohody

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre používateľov Pohody

Pomôcka určená pre používateľov účtovného programu Pohoda s 57 účtovnými prípadmi, ktoré sa vyskytujú v účtovnej praxi. Pomôcka slúži na správne posúdenie a zatriedenie jednotlivých situácií v súvislosti s DPH a KV DPH. Používanie pomôcky (kliknite na obrázok na jeho...

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

TLAČIVÁ pre mzdy a personalistiku vo formáte Microsoft Office Word   Tlačivá s "vyplniteľnými poľami" pre MS Office Word. "Vyplniteľné polia" sú v tlačive označené a je možné medzi nimi jednoducho prechádzať pomocou tabulátora alebo označením myšou. Tým je...

Archivácia dokladov od 1.1.2018

Archivácia dokladov od 1.1.2018

Archivácia účtovných dokladov sa od roku 2018 predĺžila na 10 rokov Na základe novely zákona o dani z príjmu sa od 1.1.2018 predĺžila doba archivácie dokladov z 5-tich rokov na 10 rokov. Platí, že: - Účtovné doklady za rok 2012 (a skôr) je potrebné uchovávať do konca...

Odvody od 1.7.2020 (v súvislosti s mimoriadnou situáciou)

Odvody od 1.7.2020 (v súvislosti s mimoriadnou situáciou)

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.7.2020 aj v súvislosti s korona krízou   Sociálne odvody Nakoľko k dnešnému dňu (1.7.2020) ešte stále platí mimoriadna situácia* a z tohto dôvodu živnostníci a ostatné samostatne zárobkové činnosti stále...

Podnikateľské kilečko schválené

Podnikateľské kilečko schválené

Čo je v novom "podnikateľskom kilečku"?   Všetci podnikatlia ako aj široká verejnosť netrpezlivo očakávali, čo bude v sľubovanom "podnikateľskom kilečku" novej vlády Zmena daňových a odvodových zákonov len 1x ročne a to vždy od 1.1.. Zrušenie bankového odvodu....

Čo je horšie? Korona alebo byrokracia?

Čo je horšie? Korona alebo byrokracia?

Čo podnikateľov trápi viac? Korona alebo byrokracia?   Štát postupne prijímal viaceré opatrenia pre podporu zamestnávateľov, aktuálne sú myslím 4 typy príspevkov.  Viacerí podnikatelia i účtovníci na fórach avizujú, že sa do nich nevedia správne zaradiť a o akú...

Dane – Ako na ne? – 4. časť – Nezdaniteľná časť základu dane

Dane – Ako na ne? – 4. časť – Nezdaniteľná časť základu dane

Tentokrát si zhrnieme všetky nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si môžme uplatniť v daňovom priznaní NEZDANITEĽNÉ  ČASTI  ZÁKLADU  DANE   Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na daňovníka? Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 20.507,00 eura =...

Formulár – Daňová evidencia

Formulár – Daňová evidencia

!!! NOVINKA vo verzii 2.0 - pre rok 2019 a 2020 V Daňovej evidencii v.2.0 - 2019 a 2020 vám formulár automaticky spočíta: zaplatené preddavky SZČO na zdravotné poistenie odvody SZČO na sociálne poistenie  ostatné platby podnikateľa na zdravotné poistenie   Údaje...

Aký bol pre účtovníkov rok 2019?

Aký bol pre účtovníkov rok 2019?

S čím ste boli v účtovnej administratíve firiem v priebehu roka 2019 najviac nespokojní, bolo aj niečo, čo by Vás vyslovene vytočilo? eKasa Top témou roka 2019 v účtovnej praxi bude jednoznačne téma zavedenia eKasy. Túto povinnosť, ktorá v tomto roku čakala...

Dane – Ako na ne? – 3. časť – Príležitostné príjmy

Dane – Ako na ne? – 3. časť – Príležitostné príjmy

V tomto dieli si povieme niečo o téme, ktorá nebýva vždy jednoznačne pochopená - príjmy na základe zmluvného alebo nezmluvného vzťahu PRÍLEŽITOSTNÉ  PRÍJMY   Ako je to s príjmami z príležitostných činností? Na posúdenie toho, či sa jedná o príležitostné príjmy treba...

Dane – Ako na ne? – 2. časť – Paušál a daňová evidencia

Dane – Ako na ne? – 2. časť – Paušál a daňová evidencia

V tomto dieli si povieme niečo o téme PAUŠÁL A DAŇOVÁ EVIDENCIA   Chcem si uplatniť „paušál“ (výdavky percentom z príjmov). Do akej výšky si ich môžem uplatniť? Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si...

Dane – Ako na ne? – 1. časť – Úvod

Dane – Ako na ne? – 1. časť – Úvod

Znova, tak ako každý rok, to tu o chvíľu budeme mať - podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019. Patríte medzi tých, ktorí za rok 2019 dosiahnete zdaniteľné príjmy vo výške vyššej ako 1968,68 eur? Ak ste odpovedali ÁNO, týka sa vás tento...

Výška odvodov od 1.1.2020

Výška odvodov od 1.1.2020

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.1.2020   Výška zdravotných odvodov Výška zdravotných odvodov (preddavkov) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x pokiaľ podnikáte celý rok) do 31.12. príslušného roka....

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné informácie Daň z motorových vozidiel platia najmä podnikateľské subjekty, či už ide o fyzické osoby alebo právnické osoby. Táto daň sa zvykne nesprávne označovať pojmom "cestná daň". V minulosti túto daň spravovali Vyššie územné...

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Ako je to s výpomocou rodinných príslušníkov pri podnikaní (aj po novele od 1.1.2020) ? Často sa stretávam s otázkou, kto môže podnikateľovi vypomáhať bez toho. aby takáto výpomoc bola považovaná za nelegálnu prácu. V zákone 82/2005 Z.z. - Zákon o nelegálnej práci a...

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

TLAČOVÉ ZOSTAVY pre účtovný program Pohoda KOMPLET NOVO VYTVORENÉ tlačové zostavy pre účtovný program Pohoda slúžia na tlač priamo z účtovného programu. Tlačové zostavy spĺňajú všetky potrebné náležitosti v zmysle Zákonníka práce a ďalších zákonov.   PODMIENKY PRE...

Dane. Ako na ne? – Daňový bonus 2019

Dane. Ako na ne? – Daňový bonus 2019

DAŇOVÝ  BONUS 2019   Aká je výška daňového bonusu za rok 2019? Výška daňového bonusu v roku 2019 je: - 22,17 eura mesačne pre dieťa vo veku od 6 rokov - 22,17 eura mesačne pre dieťa vo veku do 6 rokov za mesiace január až marec 2019 - 44,34 eura mesačne pre dieťa vo...

eKasa v praxi

eKasa v praxi

Spracovávate účtovníctvo viacerým podnikateľom, ktorí majú eKasu (ORP alebo VRP). Môžete nájsť reporty, ktoré by ste mohli zaúčtovať v účtovníctve? Máte od nich na to splnomocnenie?  Objasnite nám, v čom eKasa komplikuje život firmám a na čo by ste radi upozornili?...

Daňová exekúcia

Daňová exekúcia

Aktuálne daňoví exekútori čoraz častejšie vykonávajú exekúcie priamo v teréne, v prevádzke daňového dlžníka. Prečo to spravidla nechávajú daňovníci dôjsť až tak ďaleko, resp. čo často chtiac či nechtiac zanedbávajú? Je exekúcia v prevádzke dlžníka niečím...

Príjmy zo zdrojov v zahraničí

Príjmy zo zdrojov v zahraničí

Ako je to s príjmami zo zdrojov v zahraničí? Kde robia v súvislosti s daňovými priznaniami daňovníci najčastejšie chyby alebo s čím majú najčastejšie problém?  Uvedené sumy a tlačivo DP je platné pre zdaňovacie obdobie 2018. Princíp zdaňovania je rovnaký aj za...

Nevyplatenie mzdy – Ako a kedy ukončiť pracovný pomer?

Nevyplatenie mzdy – Ako a kedy ukončiť pracovný pomer?

Nevyplatenie mzdy - Ako a kedy ukončiť pracovný pomer? (+ vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru) Zamestnanec dňa 6.8.2018 uzatvoril pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy. Výplatný termín v pracovnej zmluve je dohodnutý na posledný kalendárny deň...

Stravné od 1.7.2019 a spätné poskytnutie stravných lístkov

Stravné od 1.7.2019 a spätné poskytnutie stravných lístkov

Stravné od 1.7.2019Na základe Opatrenia č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa od 1.7.2019 zvyšujú sumy stravného poskytovaného zamestnancom na pracovnej ceste.Sumy stravného za zvyšujú následovne:pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa zvyšuje zo sumy 4,80 eura na sumu...

eKasa – oprávnenia

eKasa – oprávnenia

V eKasa zóne pribudli nové role súvisiace s oprávnením na spravovanie eKasa zóny -          Administrátor: používateľ s prístupom k plnej funkcionalite aplikácie eKasa zóny, -          Technik: používateľ, ktorý ma možnosť si v eKasa zóne prezerať zoznam všetkých...