• Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad???

  • Dali ste sumy DPH do správneho riadku v tlačive priznania k DPH ???

  • Použili ste správny oddiel v KV DPH ???

  • Viete, v ktorých prípadoch a s akým kódom treba podať Súhrnný výkaz ???

Táto pomôcka vám to všetko prezradí ….

Pomôcka je určená pre všetkých účtovníkov, ktorí účtujú DPH. Pomôcka obsahuje 67 !!! účtovných prípadov, ktoré sa vyskytujú v účtovnej praxi a slúži na správne posúdenie a zatriedenie jednotlivých situácií v súvislosti s DPH a KV DPH.

Čísla riadkov tlačiva DP k DPH sú od verzie 3.0.1 uvádzané pre tlačivo platné pre rok 2020 a aj pre tlačivo DP k DPH platné pre rok 2021, nakoľko v roku 2021 došlo k zmene čísla riadkov tlačiva DP k DPH.

VIDEO

POPIS FORMULÁRA – VERZIA 3.0.4 (2020 / 2021)

Používanie pomôcky (kliknite na obrázok na jeho zväčšenie)

STAČIA LEN 2 KROKY…

1 – vyberiete si zo zoznamu, či sa jedná o DPH na VSTUPE alebo o DPH na VÝSTUPE

2 – z rozbaľovacieho zoznamu si zvolíte konkrétny DPH prípad. Vždy sú ponúkané možnosti na len VSTUPE alebo len na VÝSTUPE, podľa toho, čo ste si zvolili v bode 1

… PO TÝCHTO DVOCH KROKOCH SA VÁM AUTOMATICKY ZOBRAZIA VŠETKY ÚDAJE V TÝCHTO ČASTIACH:

3 – číslo DPH prípadu v zozname (toto číslo slúži na rýchlu identifikáciu konkrétneho prípadu v prípade konzultácie, doplnenia nových položiek alebo aktualizácie)

4 – členenie DPH na faktúre

4a – číslo riadku DPH – ** v (zátvorke) je uvedený riadok pre tlačivo DP platné pre rok 2020. Číslo riadku bez zátvorky je pre tlačivo DP platné pre rok 2021

4b – sekcia KV DPH

4c – popis konkrétneho prípadu DPH podľa zákona o DPH

4d – popis konkrétneho prípadu KV DPH podľa zákona o DPH

5 – pokiaľ je DPH a KV DPH riešené cez interný doklad – tu sa zobrazujú údaje týkajúce sa členenia na internom doklade

5a a 5b – čísla riadkov DPH na vstupe a na výstupe – ** v (zátvorke) je uvedený riadok pre tlačivo DP platné pre rok 2020. Číslo riadku bez zátvorky je pre tlačivo DP platné pre rok 2021

5c a 5d – popis konkrétneho prípadu DPH na vstupe a na výstupe podľa zákona o DPH

5e a 5f – sekcia KV DPH

5g a 5h – popis konkrétneho prípadu KV DPH na vstupe a na výstupe podľa zákona o DPH

6 – pokiaľ je povinnosť podávať súhrnný výkaz k DPH, tu sa zobrazia informácie

6a – kód súhrnného výkazu

6b – popis konkrétneho kódu súhrnného výkazu

—–

7a – doplňujúce (vysvetľujúce) informácie k jednotlivých prípadom. Tieto doplňujúce informácie sú pevne dané (odvolávky na zákon, vysvetľujúce poznámky a pod.)

7b* – možnosť doplnenia vlastnej poznámky ku konkrétnemu účtovnému prípadu. Po klikntí na tlačítko sa otvorí stránka s možnosťou zadania vlastnej poznámky

—–

8a – otvorí sa celé znenie Zákona 222/2004 o DPH

8b – otvorí sa časť Zákona 222/2004 o DPH týkajúca sa KV DPH

8c – otvorí sa časť Zákona 222/2004 o DPH týkajúca sa SV DPH

8d – otvorí sa formulár tlačiva DPH na stránke FS

8e – otvorí sa formulár tlačiva KV DPH na stránke FS

8f – otvorí sa formulár tlačiva SV DPH na stránke FS

8g* – otvorí sa Poučenie na vyplnenie KV DPH aj s príkladmi

—–

9a* – otvorí sa okno s členeniami, ktoré sú momentálne vo formulári použité

9b* – otvorí sa okno s informáciami o zmenách a doplneniach v jednotlivých verziách formulára (aj informácia o pridaní nových členení)

  • Položky označené * sú nové od verzie 2.0. a vyššie
  • Položky označené ** (Členenie riadkov DPH platí pre tlačivo DP k DPH pre rok 2020 a aj pre rok 2021) je vo verzii 3.0 a vyššie

 

Stiahnite si DEMO verziu

 

 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

 

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

V hlavičke pomôcky je vždy uvedená adresa a IČO odberateľa.

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

– pre nových používateľov = 12,90 €

– pre používateľov verzie 1.0.X = 6,90 €

– pre používateľov verzie 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 a 2.0.4 = 3,90 €

– pre používateľov verzie 3.0.1, 3.0.2 a 3.0.3 = 1,90 €

 

 

KTORÉ ČLENENIA SÚ VO FORMULÁRI?

ČO JE NOVÉ V NOVÝCH VERZIÁCH?

 

 

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

V prípade ak používate účtovný softvér Pohoda od spoločnosti Stormware, kliknutím na obrázok môžete objednať verziu aj s členením (vrátane kódov) pre tento účtovný program.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0