Ako je to s prístupom do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022 pre účtovníkov a účtovníčky? 

Ako už Sociálna poisťovňa informovala, od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb.

Klienti, ktorí sa v súčasnosti prihlasujú do e-Služieb pomocou Grid karty, si môžu vybrať z dvoch možností:

 • prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie
 • prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu

Grid karty sa pre prihlásenie už nebudú používať a používanie GRID kariet bude ukončené 31. decembra 2021.

 

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?

1.) Aktivovať si nový prístup pomocou:

 • mena, hesla a mobilnej aplikácie (Na základe vlastnej skúsenosti doporučujem aplikáciu Microsoft Authenticator  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator&hl=sk&gl=US. V nej máte možnosť zobraziť aj SSN číslo, názov klienta a aj heslo každého klienta. (Linky na ďalšie aplikácie sú na konci textu).
 • alebo budete využívať doterajšiu možnosť prihlasovania pomocou elektronického občianskeho preukazu.

2.) Vybaviť si vlastný prístup a uzavrieť dohodu so Sociálnou poisťovňou. Prístup sa zriadi jednoducho v pobočke Sosiálnej poisťovne. Je potrebné splnomocnenie pre elektronické odosielanie dokumentov do Sociálnej poisťovne od firiem (zamestnávateľov / SZČO), ktorým spracuvávate účtovníctvo.

 • Dohoda o používaní elektronických služieb (vo formáte PDF – bez možnosti vyplniť v PC) TU
 • Dohoda o používaní elektronických služieb – zostava W063 (vo formáte MS Word – s editovateľnými poliami) TU
 • Dohoda o používaní elektronických služieb – zostava P063 (priamo do programu Pohoda) TU

 

Sociálna poisťovňa akceptuje splnomocnenie od zamestnávateľa / SZČO, ktorá poverí ďalšie osoby (účtovníka / účtovníčku) plnením ich povinností voči SP.

 • Splnomocnenie pre ZAMESTNÁVATEĽAzostava W062z (vo formáte MS Word)TU
 • Splnomocnenie pre SZČO saldokonto – zostava W062s (vo formáte MS Word)TU.
 • Splnomocnenie pre ZAMESTNÁVATEĽAzostava P062z (priamo do programu Pohoda)TU
 • Splnomocnenie pre SZČO saldokonto – zostava P062s (priamo do programu Pohoda)TU.

Splnomocnenie je možné doručiť:

 • Zaslaním požiadavky elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk (nie je potrebné dodatočné overenie podpisu žiadateľa) – postup odosielania správ/príloh cez www.slovensko.sk je potrebné žiadať priamo od správcov portálu. Uvedený portál nespadá do kompetencie Sociálnej poisťovne.
 • Osobnou návštevou pobočky účtovníkom / účtovníčkou – je potrebné, aby sa účtovník / účtovníčka preukázal(a) splnomocnením s úradne overeným podpisom štatutára zamestnávateľa / SZČO.
 • Písomne poštou – je potrebné zaslať overené splnomocnenie (notárom alebo matrikou).

 

Uvedený postup je rovnaký pri zamestnávateľoch aj pri SZČO. V prípade, že SZČO splnomocní inú oprávnenú osobu na používanie jeho Saldokonta, splnomocnená osoba potrebuje notársky overené splnomocnenie od SZČO na elektronické služby Sociálnej poisťovne a tiež podpísať Dohodu o používaní elektronických služieb. Splnomocnená osoba si prístup vie vybaviť na počkanie priamo v pobočke Sociálnej poisťovne alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Návody:

 

Aplikácie:

Free OTP pre Android pre iOS

Google Autheticator pre Android pre iOS

Microsoft Autheticator pre Android pre iOS

Vzhľad Microsoft Autheticator

 

Pokiaľ nechcete používať mobilný telefón na autentifikáciu, môžete využiť rozšírenia pre internetové prehliadače. Tento plnohodnotne nahradí mobilnú aplikáciu a má rovnaké funkcie (tiež nasníma QR kód a vygeneruje jedinečný kód) pre webové prehliadače:

CHROME: Authenticator – Chrome Web Store (google.com) https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai

FIREFOX: Authenticator – Get this Extension for Firefox (en-US) (mozilla.org) https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/auth-helper/

EDGE: Authenticator – Chrome Web Store (google.com) https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai

 

Ako na autentifikáciu v Sociálnej poisťovni? – návod krok-za-krokom TU

 

Spracoval: Miroslav Gandžala

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0