Postup step-by-step

na vyplnenie formulára Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie

platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto povinnosť sa týka len platiteľov DPH, ktorí sú v SR registrovaní podľa § 4, § 4b a § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH (t.j. ani na osoby, ktoré sú registrované k DPH podľa § 7 a § 7a zákona o DPH). Oznamovaciu povinnosť je potrebné splniť do 30.11.2021.

 

Prihlásite sa na portáli FS a vyberiete si subjekt

 

Prejdete do sekcie Schránka správ – Správy

 

Pri správe o predvyplnenom oznámení kliknete na lupu

 

Následne kliknete na Zobraziť zásielku

Na konci riadku s XML kliknete na lupu

 

Súbor si uložíte v počítači

 

Otvoríte sekciu Katalógy – Katalóg formulárov

Formulár nájdete v časti Správa daní – Daň z pridanej hodnoty – Oznámenie o účtoch… Kliknete na ikonu formulára

 

Zvolíte možnosť „Načítať zo súboru“

Otvoríte uložený XML súbor a kliknete na Otvoriť. Upozornenie o prepísaní pôvodných dát akceptujte. Formulár sa vám naplní dátami z XML súboru

 

 

Dátum začiatku používania môžete dať dnešný (resp., ktorý vám formulár ponúkne)

 

Dáte skontrolovať a môžete podpísať a odoslať

Thats all.

 

Spracoval: Miroslav Gandžala

 

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0