• Účtujete Tipos ako mandatár na strane predajcu ich produktov???

 • Neviete, ako zaúčtovať tú dlhúúú pásku z terminálu Tiposu ???

 • A čo ide a čo nejde do koeficientu DPH ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne po zadaní pár údajov z “pásky” z terminálu pomôcť so zaúčtovaním týchto pohybov v jednoduchom účtovníctve.  Pomôcka je určená pre používateľov účtovného programu Pohoda (ale aj pre nePohoďákov), ktorí účtujú terminál Tiposu na strane mandatára. Pre Pohoďákov je vo formulári navyše uvedené členenie, ktoré používa program Pohoda od spoločnosti Stormware.

POPIS FORMULÁRA – VERZIA 3.0. (2021)

 

STAČÍ LEN ….

… v časti A vyplniť podstatné údaje z reportu Tiposu, ktorý vám vytlačí terminál v týždenných intervaloch:

 • zadáte číslo dokladu (len číslo týždňa – tu vo vzore “49“). Toto číslo sa vám automaticky prenesie do hlavičky tohoto formulára (20 49 354300)
 • vyplníte dátum vystavenia a dátum daňovej povinnosti
 • vyplníte podľa reportu:
  • sumu tržieb
  • sumu vyplatených výhier
  • sumu, ktorú máte odviesť do Tiposu
  • sumu odmeny z lotériovej činnosti (§ 41 zákona o DPH)
  • sumu odmeny z nelotériových činností s nulovou sadzbou DPH
  • sumu odmeny z nelotériových činností bez dane (ktoré podliehajú DPH)
  • sumu DPH z nelotériových činností (prislúchajúcej k predošlému bodu)

… a to je všetko.

 

A teraz už len vystaviť doklady v jednotlivých agendách…

… Vytvoríte odoslanú faktúru (B), kde v jednotlivých riadkoch uvediete jednotlivé zložky podľa toho, či sa jedná o zdaniteľný alebo nezdaniteľný príjem, ako aj členenie DPH, podľa toho, či konkrétna položka podlieha zdaneniu alebo nie (v zmysle  § 41 zákona o DPH) a je potrebné ju riešiť koeficientom. (Vzor riadkov, ako má zaúčtovanie faktúry vypadať pošlem spolu s objednaným formulárom).

… Cez pokladňu (C) urobíte likvidáciu faktúry a zaúčtujete aj pohyby týkajúce sa prijatých tržieb aj s príslušným zaúčtovaním a členením DPH a KV DPH (Vzor riadkov, ako má zaúčtovanie pokladničného dokladu vypadať pošlem spolu s objednaným formulárom).

… V ostatných záväzkoch (D) vytvoríte záväzok, ktorý následne odvediete spoločnosti Tipos.

Časť “E” slúži na sumarizáciu a prehľad všetkých zaúčtovaní.

V časti “F” je uvedená adresa a IČO podnikateľa, dátum vystavenia a dátum daňovej povinnosti automaticky načítaný z časti “A”.

 • Číslo dokladu v hlavičke formulára sa skladá z časti rok (“20“), z čísla týždňa (“49“) a z čísla mandatára (“354300“). Pole rok je možné meniť (napríklad na začiatku nového roka). Číslo týždňa sa automaticky načítava zo zadaných údajov v časti “A”.

Na 1 stranu A4 je možné vytlačiť 2 zaúčtovania, ktoré si môžete priložiť k páske z terminálu

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

 

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0