Stíhate evidovať a kontrolovať všetky termíny a všetky vaše povinnosti? Nezabudli ste niečo urobiť, poslať? Na uľahčenie vašej každodennej účtovníckej práce vám poslúži pomôcka

EVIDENCIA ÚČTOVNÍKA

Formulár je vo formáte MS Excel

POPIS FORMULÁRA

ÚČTOVNÁ JEDNOTKA

v poli zadávate názvy jednotlivých účtovných jednotiek, ktorým spracovávate účtovníctvo. Pole môžete filtrovať a vybrať ktorékoľvek účtovné jednotky alebo len účtovnú jednotku, ktorú potrebujete.

KATEGÓRIA

v poli vyberáte z rozbaľovacieho zoznamu jednotlivé povinnosti, ktoré sa vyskytujú vo vašej praxi. Jednotlivé položky v poli KATEGÓRIA sa načítavajú zo samostatného zoznamu kategórií, ktorý si môžete upravovať podľa potreby (kategórie, ktoré nepoužívate môžete zmazať, kategórie, ktoré v zozname nie sú si môžete pridávať). Pole môžete filtrovať a vybrať ktorékoľvek kategórie alebo len kategóriu, ktorú potrebujete.

OBDOBIE

v tejto časti môžete zadať obdobie, ktorého sa konkrétna povinnosť alebo úloha týka. Pole môžete filtrovať a vybrať ktorékoľvek obdobie alebo len obdobie, ktoré potrebujete.

DÁTUM ZAČATIA A TERMÍN DOKONČENIA

tu uvádzate dátum, kedy sa má povinnosť alebo úloha začať vykonávať a kedy sa má ukončiť prípadne kedy bola začatá a ukončená. Pole môžete filtrovať a vybrať dátumy, dni, mesiace a roky, ktoré potrebujete.

ZOSTÁVAJÚCE DNI

formulár automaticky uvedie počet zostávajúcich dni vypočítaný ako rozdiel medzi TERMÍNOM DOKONČENIA a AKTUÁLNYM DŇOM. Pri otverení formulára sa vám každý deň zobrazí aktuálny počet dní do splnenia úlohy. Toto pole nedoporučujem prepísať, nakoľko prestane fungovať funkcia výpočtu dní. Pole môžete filtrovať a vybrať dni, o ktorých potrebujete mať prehľad.

STAV

v tejto časti uvádzate aktuálny stav splnenia povinnosti alebo úlohy. Vyberáte ho z rozbaľovacieho zoznamu. Pri výbere konkrétneho stavu sa celý riadok vyfarbí podľa stavu, v akom stave je povinnosť alebo úloha. Pole môžete filtrovať a vybrať stav alebo stavy,  ktoré potrebujete. Vpravo vo formulári sa nachádza menu s tlačítkami, kde môžete rýchlo vybrať stav splnenia úloh všetkých účtovných jednotiek.

POZNÁMKY

tu môžete uviesť akúkoľvek poznámku. Pole môžete filtrovať a vybrať poznámku alebo poznámky, ktoré potrebujete.

——-

Tlačovú zostavu je možné vytvoriť buď bez použitia filtrácie  alebo s využitím ktorejkoľvek filtrácie prípadne s použitím kombinácií filtrácií. Takže si napríklad môžete pre každú účtovnú jednotku vytlačiť samostatnú zostavu napríklad len s nesplnenými úlohami.

V hornej časti je tlačítko KATEGÓRIE. Po kliknutí na toto tlačítko sa vám otvorí zoznam kategórií, ktorý si môžete ľubovoľne upravovať podľa vašich potrieb.

Formluár je viazaný na obchodný názov a IČO spracovávateľa účtovníctva a je možné ho použiť pre neobmedzený počet účtovných jednotiek u jedného účtovníka. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena 4,90 €

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Na základe objednávky vám bude vystavená faktúra, ktorú vám zašleme na mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Ihneď po úhrade faktúry vám mailom zašleme formulár “Evidencia účtovníka” pre vašu firmu.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0