Nová verzia (2.0.0) už aj pre rok 2023/2024

  • Máte pod kontrolou výšku vášho obratu ???

  • Bojíte sa, že “prešvihnete” termín na povinnú registráciu za platiteľa DPH ???

  • Komplikovane spočítavate obraty každý mesiac, aby ste zistili, či už nemáte povinnosť byť platiteľom DPH ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne vypočítať výšku obratu za sledované obdobie (rok 2022/2023 a 2023/2024) a to len po zadaní základných údajov:

  • obratu z vystavených faktúr v aktuálnom mesiaci
  • a údajoch z eKasy v aktuálnom mesiaci

POPIS FORMULÁRA

 

STAČÍ LEN ….

… v časti Dodanie 2022  (1) a Dodanie 2023 (2) vyplniť sumy z evidencie vystavených faktúr a sumy tržieb eKasa v aktuálnom mesiaci …

… a to je všetko.

Pomôcka automaticky:

  • spočíta obraty za sledované obdobie (vždy posledných 12 mesiacov k sledovanému mesiacu) (3),
  • vypočíta percentuálny podiel obratu (4) oproti sume povinnej registrácie (49.790,00 €)
  • vypočíta, aká suma zostáva do prekročenia sumy maximálneho obratu (5). Takže sa vám už nemôže stať, že neustriehnete čas, kedy sa blížite k povinnej registrácii za platiteľa DPH.

V časti (6) po kliknutí sa vám otvorí aktuálne znenie Zákona 222/2004 Z.z. (§ 4 ods. 1 Zákona o dani z pridanej hodnoty – Registrácia za platiteľa DPH).

V časti (7) a (8) pomôcka spočítava obraty podľa zdroja (faktúry a pokladňa) a aj celkové obraty sa príslušný rok.

 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Pokiaľ chcete pomôcku objednať pre FO nepodnikateľa, ako IČO uveďte: 12345678

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0