Poradenstvo a konzultácie


– poradenstvo pred začiatkom podnikania

– poradenstvo so založením živnosti alebo so založením spoločnosti s ručením obmedzeným

– vypracovanie podnikateľského plánu alebo podnikateľského zámeru na získanie podpory z fondov EÚ (napr. ÚPSVaR)

– účtovnú a mzdovú agendu vám spracujeme na základe vami predkladaných dokladov v našej réžii (vlastné počítače a účtovný softvér)

– ponúkame konzultácie a poradenstvo z oblastí účtovníctva, daní a miezd v neobmedzenom rozsahu – v prípade kontroly zo sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo daňového úradu zúčastňujeme sa týchto kontrol počas celého priebehu kontroly

– garantujem maximálnu diskrétnosť a maximálne dodržiavanie zákona v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– ponúkame kvalitné služby na základe dlhoročnej praxe

– na vyžiadanie vám zašleme referencie spokojných klientov. Garancia kvality je zaručená okrem dlhoročnej praxe aj pravidelnými školeniami a členstvom v “Centre účtovníkov Slovenska”

– o profesionalite našich služieb vypovedá aj publikačná činnosť v odborných periodikách (Hospodárske noviny) ako aj na rôznych diskusných fórach (BiznisKlub a pod)

– naša činnosť je krytá poistením profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie účtovníka – účtovníckej firmy v komerčnej poisťovni

0