• Viete, ktoré odvody vstupujú do daňového priznania pri “paušále” ???

 • Viete, kam a ako treba v daňovom priznaní a v prílohe uviesť zaplatené odvody, nedoplatky a preplatky odvodov  ???

 • Chcete mať v prípade kontroly k dispozícii prehľadné výstupy ohľadom príjmov z podnikania a výdavkov na SP a ZP ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

 • jednoducho a pohodlne spočítať sumu zdaniteľných príjmov a k nim prislúchajúce paušálne výdavky v zmysle zákona
 • zatriediť príjmy z podnikania a výdavky na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie, nedoplatky z ročného zúčtovania a dobrovoľné platby na sociálne poistenie do správnych riadkov daňového priznania a jeho prílohy
 • zobraziť, kam v daňovom priznaní a v prílohe aké sumy máte uviesť na strane 3 a 4 a v prílohe č. 3 aktuálne platného daňového priznania
 • súčasťou pomôcky je prehľadná tlačová zostava príjmov a výdavkov a zostava jednotlivých platieb v členení podľa druhu príjmu a odvodov

POPIS FORMULÁRA

VERZIA 1.0.0 bez evidencie zásob a pohľadávok

(1.1.2023 – 31.12.2023)

STAČÍ LEN ….

… v časti 1 – “Príjmy a odvody”

 • zadať dátum platby,
 • vybrať z rozbaľovacieho zoznamu (1) druh príjmu alebo výdavku (odvodu). V rozbaľovacom zozname sú preddefinované všetky relevantné typy príjmov a výdavkov súvisiacich s “paušálom”. Skratka príjmu (P) alebo výdavku (V) sa vygeneruje automaticky (2). Na základe toho si môžete v zozname (v hornej lište) filtrovať platby len podľa príjmu či výdavku,
 • zadať sumu (3),
 • vybrať z rozbaľovacieho zoznamu (4), či sa jedná o platbu v banke, eKase alebo v hotovosti. Toto pole je taktiež možné filtrovať a zvoliť si napríklad len pohyby v banke,
 • zadať meno (názov) od koho ste prijali platbu za tovar alebo služby alebo názov inštitúcie, ktorej ste zaplatili odvody (5). Toto pole je tiež možné filtrovať podľa adresy,
 • v poznámke (6) môžete uviesť akúkoľvek poznámku k platbe. Pole je možné filtrovať podľa druhu platby,
 • tlačítka (7) slúžia na vstup do ďalších sekcií pomôcky.

… a to je všetko. Už máte k dispozícii podklady do daňového priznania…

V časti 2 – “Podklad do daňového priznania”

 • pomôcka automaticky spočíta sumy príjmov a vypočíta výšku paušálnych výdavkov v zmysle zákona o DzP (8). Automaticky sleduje výšku maximálnej sumy paušálnych výdavkov (20 tisíc),
 • spočíta a rozdelí sumy podľa jednotlivých odvodov a preddavkov či nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (9). V bunkách s červeným pravým rohom sa vám zobrazí informácia ku konkrétnemu poľu.
 • v časti “V DAŇOVOM PRIZNANÍ…” zobrazí čísla strán a čísla riadkov, do ktorých je potrebné uviesť sumy príjmov a výdavkov (10) ako aj sumu zaplateného poistného (11),
 • zároveň vygeneruje sumy odvodov, ktoré je potrebné uviesť v prílohe č. 3 daňového priznania (12). V bunkách s červeným pravým rohom sa vám zobrazí informácia ku konkrétnemu poľu.
 • v časti “Čiastkový základ dane §6 ods. 1 a 2” (13) sa zobrazí výška čiastkového základu dane
 • tlačítka (14) slúžia na vstup do ďalších sekcií pomôcky.

V časti 3 – “Tlačová zostava”

 • sa vygeneruje prehľadná tlačová zostava (15) s prehľadom príjmov a výdavkov. Túto tlačovú zostavu môžete predložiť kontrolnému orgánu v prípade kontroly.
 • tlačítka (16) slúžia na vstup do ďalších sekcií pomôcky.

V časti 4 –Súčty”

 • sa zobrazujú sumy príjmov podľa jednotlivých príjmov a výdavkov (17)
 • tiež sa tu zobrazujú sumy rozčlenené podľa jednotlivých odvodov na sociálne a zdravotné poistenie (18)
 • tlačítka (19) slúžia na vstup do ďalších sekcií pomôcky.

Pomôcku si môžete vyskúšať

(V prípade potreby dajte po otvorení excel súboru možnosť “Povoliť úpravy” v hornej lište)

Stiahnutie ukážkovej verzie tu

Stiahnutie ukážkovej verzie tu

 

 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

 

K dispozícii je aj verzia so sledovaním ZÁSOB a POHĽADÁVOK TU >>>

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Pokiaľ chcete pomôcku objednať pre FO nepodnikateľa, ako IČO uveďte: 12345678

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

Číslo verzie pomôcky, ktorú momentálne používate je uvedené v ľavej dolnej časti: “Ver. X.X.X (DD.MM.RRRR)”

 

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0