• Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.1.2023 ???

 • Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu v mesiaci podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí ???

 • Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne vypočítať správnu výšku mesačníého daňového bonusu platného od 1.1.2023 len po zadaní niekoľkých údajov:

 • hrubej mzdy zamestnanca v mesiaci
 • a údajoch o deťoch (meno a dátum narodenia)

Zákonodarca nám podstatne skomplikoval výpočet daňového bonusu, kedy sa výška daňového bonusu odvíja nielen od veku dieťaťa…

 • 140 eur na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 eur na dieťa vo veku od 18 rokov

…ale daňový bonus je najviac

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Po zadaní hrubej mzdy a dátumov narodení detí vám pomôcka vypočíta nárok na daňový bonus v prehľadnej tabuľke podľa počtu a veku detí a pomôcka zároveň “sleduje” výšku daňového bonusu, ktorú je možné vyplatiť.

 

 

POPIS FORMULÁRA – VERZIA 4.0.0 (1.1.2023)

STAČÍ LEN ….

… v časti Hrubá mzda (1) vyplniť výšku hrubej mzdy zamestnanca a vyplniť údaje v časti (9) priezvisko a meno a dátum narodenia dieťaťa (detí).

… a to je všetko.

Pomôcka automaticky vypočíta vek dieťaťa (10) k dátumu posudzovania nároku na daňový bonus, ktorý uvediete v časti (8).

V časti (2) pomôcka vypočíta čiastkový základ dane zamestnanca.

V časti (3) pomôcka automaticky označí počet detí, ktoré majú nárok na daňový bonus.

V časti (4) pomôcka automaticky označí nárok na daňový bonus podľa počtu a veku detí, ktorý prináleží zamestnancovi podľa počtu a veku detí.

V časti (5) pomôcka vypočíta maximálnu možnú sumu  daňového bonusu podľa počtu a veku detí a zároveň farebne označí nárok na maximálnu sumu daňového bonusu, ktorý prináleží zamestnancovi podľa počtu a veku detí. Ak zamestnanec nespĺňa nárok na plnú výšku bonusu, pomôcka automaticky dynamicky označí túto skutočnosť zvýraznením poľa “…ale dostane” a zároveň sa zvýrazní suma bonusu, na ktorý má zamestnanec nárok.

(v prípade uvedenom v grafike je suma daňového bonusu podľa počtu detí a ich veku vo výške 3 x 140,00 = 420,00 + 1 x 50,00 = 50,00 čo je spolu 470,00 ale z dôvodu výšky čiastkového základu základu dane a maximálnej výške najviac 41% pri 4 deťoch, je výška daňového bonusu 268,07).

V časti (6) je na porovnanie uvedená výška  daňového bonusu do 30.6.2022. Pomôcka automaticky zvýrazní pôvodný bonus podľa počtu detí a podľa veku dieťaťa (detí).

V časti (7) sa vám po kliknutí otvorí § 33 aktuálne platného Zákona 595/2003 z.z..

V časti (11) pomôcka vypočíta počet detí podľa veku a v časti (12) uvedie sumu daňového bonusu podľa počtu a veku detí, ktorý zamestnancovi prináleží na deti uvedené v časti (9). Suma daňového bonusu na vyplatenie je zvýraznená žltou farbou (12).

V časti (13) môžete uviesť údaje o poberateľovi daňového bonusu

V časti (14) je na porovnanie uvedený pôvodný daňový bonus (do 30.6.2022) podľa počtu detí a podľa veku dieťaťa (detí).

Pomôcka sleduje prekročenie veku dieťaťa (25 rokov) a bonus za takéto dieťa nevypočíta.

 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Pokiaľ chcete pomôcku objednať pre FO nepodnikateľa, ako IČO uveďte: 12345678

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

Číslo verzie pomôcky, ktorú momentálne používate je uvedené v ľavej dolnej časti: “Ver. X.X.X (DD.MM.RRRR)”

 

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0