• Viete aká je výška daňového bonusu zamestnanca od 1.7.2022 ???

 • Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí ???

 • Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne vypočítať správnu výšku daňového bonusu platného od 1.7.2022 len po zadaní niekoľkých údajov:

 • hrubej mzdy zamestnanca
 • a údajoch o deťoch (meno a dátum narodenia)

Zákonodarca nám podstatne skomplikoval výpočet daňového bonusu, kedy sa výška daňového bonusu odvíja nielen od veku dieťaťa…

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

…ale daňový bonus je najviac

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Po zadaní hrubej mzdy a dátumov narodení detí vám pomôcka vypočíta nárok na daňový bonus v prehľadnej tabuľke podľa počtu a veku detí a pomôcka zároveň “sleduje” výšku daňového bonusu, ktorú je možné vyplatiť.

 

 

POPIS FORMULÁRA – VERZIA 2.0.0 (31.5.2022)

Kliknite na obrázok

STAČÍ LEN ….

… v časti Hrubá mzda (1) vyplniť výšku hrubej mzdy zamestnanca a vyplniť údaje v časti (5) priezvisko a meno a dátum narodenia dieťaťa.

… a to je všetko.

Pomôcka automaticky vypočíta vek dieťaťa (6) k dátumu posudzovania nároku na daňový bonus, ktorý uvediete v časti (4).

V časti (2) pomôcka vypočíta nárok na daňový bonus podľa počtu a veku detí a zároveň farebne označí nárok na daňový bonus, ktorý prináleží zamestnancovi podľa počtu a veku detí.

V časti (3) je na porovnanie uvedená výška momentálne platného daňového bonusu.

V časti (7) pomôcka vypočíta počet detí podľa veku a v časti (8) uvedie sumu daňového bonusu podľa počtu a veku detí, ktorý zamestnancovi prináleží na deti uvedené v časti (5). Suma daňového bonusu na vyplatenie je zvýraznená žltou farbou (8).

V časti (9) môžete uviesť údaje o poberateľovi daňového bonusu

Pomôcka sleduje prekročenie veku dieťaťa (25 rokov) a taktiež sleduje výšku minimálneho príjmu na získanie nároku na daňový bonus v zmysle zákona.

 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Pokiaľ chcete pomôcku objednať pre FO nepodnikateľa, ako IČO uveďte: 12345678

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

 

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0