• Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.7.2022 ???

 • Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu v mesiaci podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí ???

 • Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne vypočítať správnu výšku mesačného daňového bonusu platného od 1.7.2022 len po zadaní niekoľkých údajov:

 • hrubej mzdy zamestnanca v mesiaci
 • a údajoch o deťoch (meno a dátum narodenia)

Zákonodarca nám podstatne skomplikoval výpočet daňového bonusu, kedy sa výška daňového bonusu odvíja nielen od veku dieťaťa…

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

…ale daňový bonus je najviac

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Po zadaní hrubej mzdy a dátumov narodení detí vám pomôcka vypočíta nárok na daňový bonus v prehľadnej tabuľke podľa počtu a veku detí a pomôcka zároveň “sleduje” výšku daňového bonusu, ktorú je možné vyplatiť.

 

 

POPIS FORMULÁRA – VERZIA 3.0.1 (3.8.2022)

 

 

 

STAČÍ LEN ….

… v časti Hrubá mzda (1) vyplniť výšku hrubej mzdy zamestnanca a vyplniť údaje v časti (5) priezvisko a meno a dátum narodenia dieťaťa.

… a to je všetko.

Pomôcka automaticky vypočíta vek dieťaťa (6) k dátumu posudzovania nároku na daňový bonus, ktorý uvediete v časti (4).

V časti (2) pomôcka vypočíta nárok na daňový bonus podľa počtu a veku detí a zároveň farebne označí nárok na daňový bonus, ktorý prináleží zamestnancovi podľa počtu a veku detí.

V časti (3) je na porovnanie uvedená výška  daňového bonusu do 30.6.2022. Pomôcka automaticky zvýrazní pôvodný bonus podľa počtu detí a podľa veku dieťaťa (detí).

V časti (7) pomôcka vypočíta počet detí podľa veku a v časti (8) uvedie sumu daňového bonusu podľa počtu a veku detí, ktorý zamestnancovi prináleží na deti uvedené v časti (5). Suma daňového bonusu na vyplatenie je zvýraznená žltou farbou (8).

V časti (9) môžete uviesť údaje o poberateľovi daňového bonusu

V časti (10) je na porovnanie uvedený pôvodný daňový bonus (do 30.6.2022) podľa počtu detí a podľa veku dieťaťa (detí). Pomôcka vám automaticky označí (zvýrazní červenou farbou sumu), ak je výhodnejšie vyplatiť daňový bonus podľa “starých” pravidiel.

Pomôcka sleduje prekročenie veku dieťaťa (25 rokov).

 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Pokiaľ chcete pomôcku objednať pre FO nepodnikateľa, ako IČO uveďte: 12345678

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

Číslo verzie pomôcky, ktorú momentálne používate je uvedené v ľavej dolnej časti: “Ver. X.X.X (DD.MM.RRRR)”

 

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0