Identifikačné Číslo Právneho Vzťahu (IČPV) v POHODE (a nielen v Pohode)

Zamestnávatelia majú od nového roku povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá v tejto oblasti nadobudla účinnosť od 1. januára 2021.

IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ tak bude povinný uvádzať pridelené IČPV napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

Sociálna poisťovňa bude zamestnávateľovi sprístupňovať IČPV zamestnanca prostredníctvom svojich elektronických služieb (e-Služby), ktoré zamestnávatelia využívajú v komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

 

Ako na nastavenie IČPV v Pohode?

IČPV v Pohode zadávate do novovytvoreného poľa v agende Pracovné pomery na záložke Mzda
 
IČPV každého zamestnaca nájdete po prihlásení sa do portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne v časti Register po kliknutí na tlačítko Pokračovať (rodné číslo ani obdobie zadávať netreba)

 
Vyberiete si možnosť Zobraziť zamestnancov

 
IČPV každého zamestnaca vidíte v stĺpci IČPV. Toto číslo si prekopírujete do programu Pohoda u každého zamestnanca

AKTUALIZOVNÉ 13.1.2021:

V súčasnosti nie je možné importovať IČPV; avšak import je v štádiu riešenia, tak ako je v štádiu riešenia sociálnej poisťovne prideľovanie IČPV všetkým právnym vzťahom u všetkých zamestnávateľov a stanovenie dátumu jeho používania. Taktiež sociálna poisťovňa pripravuje csv, ktoré bude možné s číslami stiahnuť, bude Vás o tom ako zamestnávateľov informovať, IČPV budete používať napr. v mesačnom výkaze za obdobie 01/2021 a vyššie. Tento proces sociálna poisťovňa ešte neukončila.

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu. Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.
Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.
 
 
 
 
AKTUALIZOVNÉ 14.1.2021:
 
Od 14.1.2021 je možné IČPV sťahovať vo formáte CSV (pre váš účtovný program):
 
 
 

0