• Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do daňových výdavkov  v roku 2023 ???

  • Potrebuje mať stravné lístky alebo faktúru za obedy ???

  • Za ktoré dni si môže uplatniť stravné ???

  • V priebehu roka 2023 platili 3 rôzne sumy stravného. Viete, v ktorom mesiaci ktorá suma platila ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne vypočítať správnu výšku stravného SZČO za rok 2023. Stačí len označiť dni, v ktorých podnikateľ vykonával činnosť.

SZČO si môžu v roku 2023 uplatniť daňový výdavok na stravné na každý deň v roku 2023 kedy vykonávali podnikateľskú činnosť (t. j. aj na sobotu, nedeľu, ak preukážu, že podnikateľskú činnosť vykonávali aj v tieto dni) a to bez preukazovania nákupu stravných lístkov alebo bez dokladu o nákupe stravy (obedov). Stačí, keď si vrámci uzávierkových operácií 31.12.2023 zaúčtujú ročnú sumu stravného za každý deň, kedy vykonávali v roku 2023 podnikateľskú činnosť.

Za obdobie od 1.1.2023 do 31.5.2023 si môžu do daňových výdavkov zaúčtovať sumu 3,74 eur, od 1.6.2023 do 30.9.2023 sumu 4,02 eur a od 1.10.2023 do 31.12.2023 sumu 4,29 eur za každý deň vykonávania podnikateľskej činnosti.

Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak
  • si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti (podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov),
  • mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce alebo zákona o cestovných náhradách v súvislosti s výkonom závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov).
Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období.

 

VZHĽAD POMÔCKY

STAČÍ LEN ….

… označiť písmenom x alebo X dni, v ktorých si SZČO uplatňuje stravné (dni, v ktorých vykonával podnikateľkú činnosť)

… a to je všetko.

Pomôcka automaticky vypočíta nárok na stravné podľa sadzby stravného, ktorá platila v aktuálnom mesiaci. Soboty, nedele a sviatky sú farebne označené.

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

 

FOTO: Shutterstock

Pomôcka je ZDARMA

Môžete sťahovať tuStiahnite si pomôcku Stravné SZČO 2023

 

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0