• Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do daňových výdavkov ???

  • Potrebuje mať stravné lístky alebo faktúru za obedy ???

  • Za ktoré dni si môže uplatniť stravné ???

  • V priebehu roka 2022 platili 3 rôzne sumy stravného. Viete, v ktorom mesiaci ktorá suma platila ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne vypočítať správnu výšku stravného SZČO. Stačí len označiť dni, v ktorých podnikateľ vykonával činnosť.

SZČO si môžu v roku 2022 uplatniť daňový výdavok na stravné na každý deň v roku 2022 kedy vykonávali podnikateľskú činnosť (t. j. aj na sobotu, nedeľu, ak preukážu, že podnikateľskú činnosť vykonávali aj v tieto dni) a to bez preukazovania nákupu stravných lístkov alebo bez dokladu o nákupe stravy (obedov). Stačí, keď si vrámci uzávierkových operácií 31.12.2022 zaúčtujú ročnú sumu stravného za každý deň, kedy vykonávali v roku 2022 podnikateľskú činnosť.

Za obdobie od 1.1.2022 do 30.4.2022 si môžu do daňových výdavkov zaúčtovať sumu 2,81 eur, od 1.5.2022 do 31.8.2022 sumu 3,30 eur a od 1.9.2022 do 31.12.2022 sumu 3,52 eur za každý deň vykonávania podnikateľskej činnosti. Za rok 2022 tak môžu do daňových výdavkov zahrnúť sumu 802,86 eur pri počte pracovných dní 250.

Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak
  • si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti (podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov),
  • mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce alebo zákona o cestovných náhradách v súvislosti s výkonom závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov).
Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období.

 

VZHĽAD POMÔCKY

 

 

 

STAČÍ LEN ….

… označiť písmenom x alebo X dni, v ktorých si SZČO uplatňuje stravné (dni, v ktorých vykonával podnikateľkú činnosť)

… a to je všetko.

Pomôcka automaticky vypočíta nárok na stravné podľa sadzby stravného, ktorá platila v aktuálnom mesiaci. Soboty, nedele a sviatky sú farebne označené.

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

 

FOTO: Shutterstock

Pomôcka je ZDARMA

Môžete sťahovať tuStiahnite si pomôcku Stravné SZČO 2022

 

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0