Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa slúži na porovnanie tržieb eKasy a údajov na finančnej správe. Táto pomôcka je veľmi užitočná, nakoľko sa často stáva, že “nesedí” tržba z eKasy evidovaná na FS a reálne inkasovaná tržba v eKase na predajnom mieste, ale v zmysle zákona o DPH platí, že je povinnosťou odviesť DPH z predaných tovarov a služieb dodaných v zdaňovacom období (§ 19, ods. 1 a ods. 2 Zákona 222/2004 Z. z.), t. j. z reálne uskutočnených platieb.

V novej verzii pomôcky je možné evidovať:

 • číslo uzávierky
 • počet kupujúcich
 • hrubý GT (vypočítaný automaticky)
 • tržby podliehajúce sadzbe 5%
 • samostatne tržby nepodliehajúce DPH
 • sumy zaokrúhlenia
 • platby podľa spôsobu platby (karta, poukážka/šek, iné)
 • inkaso faktúr v hotovosti
 • evidencia prevodov hotovosti na účet a do hotovostnej pokladne

Polia v celom hárku sú automaticky prepočítavané. Všetky údaje sú evidované na mesačnej báze ale aj kumulatívne (t. j. sumy sa automaticky prenášajú z mesiaca do mesiaca). Karta ROK slúži na prehľadné zobrazenie všetkých údajov na ročnej báze.

Súčasťou evidencie tržieb je aj stránka s prehľadnými grafmi

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2007 a vyššej. V prípade používania verzie 2003 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

Ukážkovú verziu 3.0.0 na vyskúšanie si môžete stiahnuť tu

Po otvorení xls súboru v hornej lište dajte “Povoliť úpravy”

*****

ZJEDNODUŠENÁ VERZIA (2.0.0)

K dispozícii je aj zjednodušená verzia pomôcky Tržby eKasa. V tejto zjednodušenej verzii:

 • je možné evidovať tržby vždy len za jeden mesiac
 • nie je možné evidovať tržby kumulatívne za viac mesiacov (za rok)
 • nie je možnosť zadávať číslo uzávierky
 • nie je možné evidovať počet kupujúcich
 • nezobrazuje sa hrubý GT
 • nie je možné evidovať tržby podliehajúce sadzbe 5%
 • nie je možné evidovať inkaso faktúr v hotovosti
 • nie je možné evidovať prevody hotovosti na účet a do hotovostnej pokladne
 • nie je k dispozícii ročný prehľad
 • neobsahuje grafy

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0