Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu 

Vážený klient,

Sociálna poisťovňa 6. mája 2020 zverejnila formulár (Čestné vyhlásenie) na odpustenie odvodov za mesiac APRÍL pre SZČO. Pokiaľ ste odvody na sociálne poistenie za mesiac apríl uhradili skôr, ako ste podali Čestné vyhlásenie, je možné tieto zaplatené odvody získať späť podaním “Žiadosti o vrátenie poistného na sociálne poistenie, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu“.

Na tento účel som vám vytvoril list, prostredníctvom ktorého môžete sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie poistného za mesiac apríl 2020. Odporúčam tento list doručiť sociálnej poisťovni čo najskôr a to doporučene alebo elektronicky prostredníctvom stránky slovensko.sk.

V prípade potreby, ak vám nebude niečo jasné, ma samozrejme kontaktujte.

S pozdravom Miroslav Gandžala

Účtovná spoločnosť AGRICO, s.r.o.

PRE VÁŠ ÚSPECH V PODNIKANÍ

 

Žiadosť vo formáte MS WORD

 

Ako je to s odhlásením zamestnávateľa pri odhlásení posledného zamestnanca?

Ako je to s odhlásením zamestnávateľa pri odhlásení posledného zamestnanca v zdravotných poisťovniach, v sociálnej poisťovni a na daňovom úrade?(povinnosť - termíny - sankcie)Má zamestnávateľ (FO - SZČO alebo PO) povinnosť urobiť odhlásenie zamestnávateľa, pokiaľ...

Dane – Ako na ne? – 2. časť – Paušál a daňová evidencia (2021)

V tomto diele si povieme niečo o téme... PAUŠÁL A DAŇOVÁ EVIDENCIA   Chcem si uplatniť „paušál“ (výdavky percentom z príjmov). Do akej výšky si ich môžem uplatniť? Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si...

Výška odvodov od 1.7.2019

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.7.2019 Výška zdravotných odvodov Výška zdravotných odvodov sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x pokiaľ podnikáte celý rok) do 31.12. príslušného roka. To...

Pomôcka na vedenie Daňovej evidencie

DAŇOVÁ EVIDENCIA 2023 a 2024 Od 2.1.2024 je k dispozícii už aj verzia pre rok 2024 Objednávkový formulár na konci stránky.   Najprv si pripomenieme všeobecné informácie o daňovej evidencii Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1)...

Našli ste starú faktúru z predchádzajúceho roku a neviete čo s DPH?

V poslednej dobe sa ma viacerí pýtali na prípad (v súvislosti s odpočtom DPH), pokiaľ sa “našla”, “objavila” faktúra z roku 2019 až teraz v roku 2020. Ak si pozriete § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z., tak platí: „Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2...

Daňové priznanie na poslednú chvíľu

Stíhate podať daňové priznanie? Čo sa stane ak ho nepodáte včas, alebo vôbec?   Nepodanie daňového priznania v termíne a neoznámenie odkladu podania daňového priznania.   Pokiaľ živnostník, podnikateľ alebo zamestnanec neodovzdajú daňové priznanie v ustanovenom...

Ukončili alebo pozastavili ste živnosť? Viete aké máte povinnosti?

Ukončenie a prerušenie podnikania. Viete aké máte povinnosti?   Koho a kedy treba kontaktovať?   JKM – Odbor živnostenského podnikania V prvom rade zrušenie alebo prerušenie živnosti živnostník oznamuje osobne na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore...

Poznáte všetky povinnosti zamestnávateľa pri vzniku a ukončení pracovného pomeru?

Uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom povinnosti zamestnávateľa rozhodne nekončia. Práve naopak. Zamestnávateľovi okrem mesačných povinností vzniká celý rad povinností nielen pri vzniku pracovného pomeru ale aj pri jeho...

Čo všetko môže pozitívne pomôcť živnostníkom na poslednú chvíľu pri daňovom priznaní

PAUŠÁLNE VÝDAVKY – KEĎ NEPOTREBUJETE „BLOČKY“ Aj v roku 2019 je možné uplatniť si výdavky percentom z príjmov vo výške 60% (20 000 eur za rok) a preto je dobré si na konci roka, u SZČO, ktorí účtovali skutočné výdavky, zvážiť využitie možnosti uplatnenia si výdavkov...

Podnikateľský príbeh – Miroslav Gandžala

Podnikateľský príbeh – Miroslav Gandžala: Bude to znieť zvláštne, ale teraz som „súdruhom“ celkom vďačný, že ma vtedy na tú elektrotechniku nezobrali Podnikanie v oblasti účtovníctva nie je vždy prechádzka ružovým sadom, ako si mnoho ľudí myslí a domnieva sa, že...

Podnikateľské kilečko schválené

Čo je v novom "podnikateľskom kilečku"?   Všetci podnikatlia ako aj široká verejnosť netrpezlivo očakávali, čo bude v sľubovanom "podnikateľskom kilečku" novej vlády Zmena daňových a odvodových zákonov len 1x ročne a to vždy od 1.1.. Zrušenie bankového odvodu....

Spôsob nahlasovania účtov platiteľmi DPH na FS – Step-by-step

Postup step-by-step na vyplnenie formulára Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť sa týka len platiteľov DPH, ktorí sú v SR registrovaní...

Odvody od 1.7.2021

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.7.2021   SOCIÁLNE ODVODY Výška minimálnych sociálnych odvodov je od 1.7.2021 180,99 eur. (Výška odvodov stúpla o 13,10 eura oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2020). Momentálne platné sumy...

Dar pre zamestnanca pri narodení dieťaťa

Zamestnancovi sa narodilo dieťa, firma kúpila dupačky a maca. Dá sa to zaúčtovať? Ako? Takýto nákup je možné v spoločnosti zaúčtovať, nakoľko to je výdavok spoločnosti. Avšak treba posúdiť daňovú uznateľnosť: a.) ak je to zakotvené v internom predpise (pracovnej...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej živnosti, alebo iný príjem okrem príjmov zo zamestnania, musíte si v tomto roku podať daňové priznanie. Postupujte pri ňom takto. Pre účtovné obdobie rok 2023 platia nové tlačivá daňových priznaní aj pre typ B, teda pre...

Dane. Ako na ne? – Daňový bonus (2021)

DAŇOVÝ  BONUS 2021   DAŇOVÝ BONUS (23,22 €, 39,47 €, 46,44 €) Ďalšou možnosťou na zníženie daňovej povinnosti je  daňový bonus na nezaopatrené dieťa.   Mesačná  (základná) výška nároku na daňový bonus je v roku 2021 vo výške 23,22 eur.   Od apríla...

Dane – Ako na ne? – 3. časť – Príležitostné príjmy (2020)

V tomto diele si povieme niečo o téme, ktorá nebýva vždy jednoznačne pochopená - príjmy na základe zmluvného alebo nezmluvného vzťahu PRÍLEŽITOSTNÉ  PRÍJMY   Ako je to s príjmami z príležitostných činností? Na posúdenie toho, či sa jedná o príležitostné príjmy treba...

Daňová exekúcia

Aktuálne daňoví exekútori čoraz častejšie vykonávajú exekúcie priamo v teréne, v prevádzke daňového dlžníka. Prečo to spravidla nechávajú daňovníci dôjsť až tak ďaleko, resp. čo často chtiac či nechtiac zanedbávajú? Je exekúcia v prevádzke dlžníka niečím...

Sledovanie obratu na DPH

Nová verzia (2.0.0) už aj pre rok 2023/2024 Máte pod kontrolou výšku vášho obratu ??? Bojíte sa, že "prešvihnete" termín na povinnú registráciu za platiteľa DPH ??? Komplikovane spočítavate obraty každý mesiac, aby ste zistili, či už nemáte povinnosť byť platiteľom...

Daňovú výhodu na dieťa štát zvýšil v tomto roku rodičom až na dvojnásobok – rozhovor

BONUS Zamestnávatelia musia pri vyplácaní mzdy svojim zamestnancom pamätať na novinku, ktorá platí od apríla. Je to zvýšený daňový bonus. Ak sa staráte o dieťa, ktoré ešte nemá šesť rokov, môže vás potešiť daňová vý­hoda, ktorú štát zaviedol od apríla. O čo ide? Ak...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do daňových výdavkov  v roku 2023 ??? Potrebuje mať stravné lístky alebo faktúru za obedy ??? Za ktoré dni si môže uplatniť stravné ??? V priebehu roka 2023 platili 3 rôzne sumy stravného. Viete, v ktorom mesiaci ktorá suma...

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve?

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve? Aké legislatívne zmeny by priniesli zlepšenie v tejto oblasti?   Stravné zamestnanci Asi jednou z najviac diskutovaných tém roka 2022 je téma stravného, ako pre zamestnancov, tak aj pre živnostníkov. Novelou...

Riadky DP, ktoré niekedy bývajú problémom…

RIADKY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, KTORÉ NIEKEDY BÝVAJÚ PROBLÉMOM (DP-B 2021) Tlačivo vzorového daňového priznania je na konci článku   Druh daňového priznania Do dátumu termínu na podanie DP označuje sa možnosť „daňové priznanie“. Do dátumu termínu na podanie DP, pokiaľ...

Príplatky od 1.5.2019

Minimálna výška povinných príplatkov za hodinu prácepri práci cez sviatok, v sobotu, v nedeľu a pri nočnej práciod 1.5.2019 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácuNa základe ustanovenia § 123 ods. 1 ZP „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde...

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.1.2023 ??? Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu v mesiaci podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí ??? Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ??? Táto pomôcka vám pomôže .......

0