Pokyny k uplatneniu možnosti neplatenia sociálnych odvodov za mesiac apríl 2020

Vážený klient.

Sociálna poisťovňa pred chvíľou zverejnila formulár (Čestné vyhlásenie) na odpustenie odvodov za mesiac APRÍL pre:

 • Zamestnávateľov
 • SZČO

Formulár musíte vyplniť a odoslať vy (nemôžem to urobiť ja za vás, nakoľko vyplnením a odoslaním formulára deklarujete podmienky na získanie podpory – viď POUČENIE vo formulári).

Čestné vyhlásenie je potrebné poslať najneskôr do 18.5.2020 !!!

Pokiaľ máte trvalý príkaz na platenie odvodov za SZČO, nezabudnite si ho za mesiac apríl zrušiť, aby vám platba neodišla.

Formulár je prístupný na tejto stránke https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zacina-prijimat-ziadosti-o-odpustenie-poistneho-za-april-2020/48411s68626c po kliknutí na text  Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky

Formulár je elektronický, vypĺňa sa priamo na stránke SP a odtiaľ sa aj odošle.

Žiadať o odpustenie odvodov je možné len vtedy, ak ste mali prevádzku uzatvorenú v mesiaci apríl MINIMÁLNE 15 dní!!! na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.

Vyberte si požadovanú možnosť:

 • Pokiaľ ste  SZČO  a MALI STE POVINNOSŤ UZATVORIŤ PREVÁDZKU na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, tak si vyberte možnosť „Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)“
 • Pokiaľ ste zamestnávateľ a MALI STE POVINNOSŤ UZATVORIŤ PREVÁDZKU na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, tak si vyberte možnosť „Zamestnávateľ“
 • Ak ste SZČO a zároveň zamestnávateľ (FO) a odpustenie povinnosti platiť poistné sa týka obidvoch typov (SZČO aj zamestnávateľa), je potrebné odoslať formulár 2x (za oba typy) !

 

POKYNY PRE SZČO:

 • Meno a Priezvisko – podľa živnostenského listu
 • Variabilný symbol – je IČ pridelené Sociálnou poisťovňou, pod ktorým uhrádzate mesačné odvody do sociálnej poisťovne za seba. U SZČO sa začína číslom 3xxxxx
 • Rodné číslo – vaše rodné číslo
 • Miestne príslušná pobočka – vyberte pobočku SP zo zoznamu
 • Adresa trvalého pobytu – Ulica a číslo, PSČ a Obec
 • E-mail – vaša mailová adresa, na ktorú vám príde potvrdenie o poslaní žiadosti
  • Je potrebné si prečítať POUČENIE a ak súhlasíte, treba zaškrtnúť obe možnosti vo Vyhlásení.
 • Pre ukončenie a zaslanie žiadosti je potrebné kliknúť na „Odoslať“

Po prijatí potvrdzujúceho mailu, mi tento mail prosím pošlite.

POKYNY PRE ZAMESTNÁVATEĽA:

 • Názov/meno a priezvisko v prípade FO – podľa živnostenského listu
 • Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu zamestnávateľa – Vaše meno a priezvisko
 • Variabilný symbol – je IČ pridelené Sociálnou poisťovňou, pod ktorým uhrádzate mesačné odvody do sociálnej poisťovne za zamestnancov. U zamestnávateľa sa začína číslom 2xxxxx
 • IČO – vaše IČO
 • Miestne príslušná pobočka – vyberte pobočku SP zo zoznamu
 • Sídlo zamestnávateľa/adresa trvalého pobytu v prípade FO – podľa živnostenského  listu
 • E-mail – vaša mailová adresa, na ktorú vám príde potvrdenie o poslaní žiadosti
  • Je potrebné si prečítať POUČENIE a ak súhlasíte, treba zaškrtnúť obe možnosti vo Vyhlásení.
 • Pre ukončenie a zaslanie žiadosti je potrebné kliknúť na „Odoslať“

Po prijatí potvrdzujúceho mailu, mi tento mail prosím prepošlite.

V prípade potreby ak vám nebude niečo jasné ma samozrejme kontaktujte.

S pozdravom Miroslav Gandžala

Účtovná spoločnosť, AGRICO, s.r.o.,

PRE VÁŠ ÚSPECH V PODNIKANÍ

 

Text vo formáte MS WORD

Daňový bonus 2023

Viete aká je výška ročného a mesačného daňového bonusu zamestnanca alebo SZČO v roku 2023 ??? Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu v mesiaci podľa príjmu zamestnanca či SZČO a veku a počtu detí ??? Je vám jasné, na akú výšku bonusu má zamestnanec alebo SZČO...

Pomôcka – Paušálne výdavky (s evidenciou zásob a pohľadávok)

Viete, ktoré odvody vstupujú do daňového priznania pri "paušále" ??? Viete, kam a ako treba v daňovom priznaní a v prílohe uviesť zaplatené odvody, nedoplatky a preplatky odvodov  ??? Chcete mať v prípade kontroly k dispozícii prehľadné výstupy ohľadom príjmov z...

Pomôcka – Paušálne výdavky (bez evidencie zásob a pohľadávok)

Viete, ktoré odvody vstupujú do daňového priznania pri "paušále" ??? Viete, kam a ako treba v daňovom priznaní a v prílohe uviesť zaplatené odvody, nedoplatky a preplatky odvodov  ??? Chcete mať v prípade kontroly k dispozícii prehľadné výstupy ohľadom príjmov z...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej živnosti, alebo iný príjem okrem príjmov zo zamestnania, musíte si v tomto roku podať daňové priznanie. Postupujte pri ňom takto. Pre účtovné obdobie rok 2023 platia nové tlačivá daňových priznaní aj pre typ B, teda pre...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ A

V minulom roku sa daňový bonus uplatňoval už podľa nových pravidiel. Aj preto je potrebné použiť nové tlačivo pre fyzické osoby typ A. Pre účtovné obdobie rok 2023 platia nové tlačivá daňových priznaní typ A, teda pre príjmy zo závislej činnosti. Ide o príjmy zo...

DMV – Postup na predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ako na predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023?   1. Prihlásite sa na portáli Finančnej správy...     ... buď prostredníctvom eID alebo cez identifikátor a heslo   2. Po prihlásení si zvolíte daňovníka (pokiaľ máte elektronický prístup k...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné informácieDaň z motorových vozidiel platia najmä podnikateľské subjekty, či už ide o fyzické osoby alebo právnické osoby. Táto daň sa zvykne nesprávne označovať pojmom "cestná daň". V minulosti túto daň spravovali Vyššie územné...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do daňových výdavkov  v roku 2023 ??? Potrebuje mať stravné lístky alebo faktúru za obedy ??? Za ktoré dni si môže uplatniť stravné ??? V priebehu roka 2023 platili 3 rôzne sumy stravného. Viete, v ktorom mesiaci ktorá suma...

Stravné – PÚ 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ??? Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t. j. vopred ??? Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok...

Stravné – JÚ a DE 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ??? Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t.j. vopred ??? Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok...

Evidencia dochádzky

EVIDENCIA DOCHÁDZKY 2024 (ver. 4.0.1-2024) (už so sviatkami a fondom pracovného času pre rok 2024) Nové ceny dole na stránke Pre majiteľov verzie 2023 (a predošlých verzií) zľava z pôvodnej ceny na verziu 2024 Formulár „Evidencia dochádzky“ slúži na evidenciu...

Tipos – účtovanie (JU)

Účtujete Tipos ako mandatár na strane predajcu ich produktov??? Neviete, ako zaúčtovať tú dlhúúú pásku z terminálu Tiposu ??? A čo ide a čo nejde do koeficientu DPH ??? Táto pomôcka vám pomôže .... ... jednoducho a pohodlne po zadaní pár údajov z "pásky" z terminálu...

Štítky na šanóny

ŠTÍTKY NA ZAKLADAČE jedným z ukazovateľov kvality účtovníka je nielen správne a kvalitne spracované účtovníctvo, ale aj to, v akom stave má účtovné doklady a v akom stave ich odovzdá klientovi alebo predloží na kontrolu kontrolným orgánom. Aj to je vizitkou správneho...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre všetkých účtovníkov – verzia 3.0.4

Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad??? Dali ste sumy DPH do správneho riadku v tlačive priznania k DPH ??? Použili ste správny oddiel v KV DPH ??? Viete, v ktorých prípadoch a s akým kódom treba podať Súhrnný výkaz ??? Táto pomôcka vám to...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre používateľov Pohody – verzia 3.0.4

Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad??? Dali ste sumy DPH do správneho riadku v tlačive priznania k DPH ??? Použili ste správny oddiel v KV DPH ??? Viete, v ktorých prípadoch a s akým kódom treba podať Súhrnný výkaz ??? Použili ste správne...

Tlačivá pre mzdy a personalistiku pre MS Office Word

TLAČIVÁ pre mzdy a personalistiku vo formáte Microsoft Office Word už aj s novými tlačivami pracovnej zmluvy a dohôd v zmysle novely Zákonníka práce od 1.11.2022 + BONUS ZADARMO e-kniha Chyby účtovníctva v praxi malých firiem (aktualizované 2. vydanie 2022, 192 strán)...

Tlačové zostavy pre účtovný program Pohoda

TLAČOVÉ ZOSTAVY pre účtovný program Pohoda už aj s novými tlačivami pracovnej zmluvy a dohôd v zmysle novely Zákonníka práce od 1.11.2022 + BONUS ZADARMO e-kniha Chyby účtovníctva v praxi malých firiem (aktualizované 2. vydanie 2022, 192 strán) dostanete automaticky...

Formulár – Daňová evidencia 2018, 2019 a 2020

!!! NOVINKA vo verzii 2020 V Daňovej evidencii v.2.0 - 2020 vám formulár automaticky spočíta: zaplatené preddavky SZČO na zdravotné poistenie odvody SZČO na sociálne poistenie  ostatné platby podnikateľa na zdravotné poistenie Uvedené údaje stačí len uviesť v daňovom...

FORMULÁR – Evidencia účtovníka

Stíhate evidovať a kontrolovať všetky termíny a všetky vaše povinnosti? Nezabudli ste niečo urobiť, poslať? Na uľahčenie vašej každodennej účtovníckej práce vám poslúži pomôcka EVIDENCIA ÚČTOVNÍKA Formulár je vo formáte MS Excel POPIS FORMULÁRA ÚČTOVNÁ JEDNOTKA v poli...

Poznáte všetky povinnosti zamestnávateľa pri vzniku a ukončení pracovného pomeru?

Uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom povinnosti zamestnávateľa rozhodne nekončia. Práve naopak. Zamestnávateľovi okrem mesačných povinností vzniká celý rad povinností nielen pri vzniku pracovného pomeru ale aj pri jeho...

0