Pokyny k uplatneniu možnosti neplatenia sociálnych odvodov za mesiac apríl 2020

Vážený klient.

Sociálna poisťovňa pred chvíľou zverejnila formulár (Čestné vyhlásenie) na odpustenie odvodov za mesiac APRÍL pre:

 • Zamestnávateľov
 • SZČO

Formulár musíte vyplniť a odoslať vy (nemôžem to urobiť ja za vás, nakoľko vyplnením a odoslaním formulára deklarujete podmienky na získanie podpory – viď POUČENIE vo formulári).

Čestné vyhlásenie je potrebné poslať najneskôr do 18.5.2020 !!!

Pokiaľ máte trvalý príkaz na platenie odvodov za SZČO, nezabudnite si ho za mesiac apríl zrušiť, aby vám platba neodišla.

Formulár je prístupný na tejto stránke https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zacina-prijimat-ziadosti-o-odpustenie-poistneho-za-april-2020/48411s68626c po kliknutí na text  Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky

Formulár je elektronický, vypĺňa sa priamo na stránke SP a odtiaľ sa aj odošle.

Žiadať o odpustenie odvodov je možné len vtedy, ak ste mali prevádzku uzatvorenú v mesiaci apríl MINIMÁLNE 15 dní!!! na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.

Vyberte si požadovanú možnosť:

 • Pokiaľ ste  SZČO  a MALI STE POVINNOSŤ UZATVORIŤ PREVÁDZKU na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, tak si vyberte možnosť „Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)“
 • Pokiaľ ste zamestnávateľ a MALI STE POVINNOSŤ UZATVORIŤ PREVÁDZKU na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, tak si vyberte možnosť „Zamestnávateľ“
 • Ak ste SZČO a zároveň zamestnávateľ (FO) a odpustenie povinnosti platiť poistné sa týka obidvoch typov (SZČO aj zamestnávateľa), je potrebné odoslať formulár 2x (za oba typy) !

 

POKYNY PRE SZČO:

 • Meno a Priezvisko – podľa živnostenského listu
 • Variabilný symbol – je IČ pridelené Sociálnou poisťovňou, pod ktorým uhrádzate mesačné odvody do sociálnej poisťovne za seba. U SZČO sa začína číslom 3xxxxx
 • Rodné číslo – vaše rodné číslo
 • Miestne príslušná pobočka – vyberte pobočku SP zo zoznamu
 • Adresa trvalého pobytu – Ulica a číslo, PSČ a Obec
 • E-mail – vaša mailová adresa, na ktorú vám príde potvrdenie o poslaní žiadosti
  • Je potrebné si prečítať POUČENIE a ak súhlasíte, treba zaškrtnúť obe možnosti vo Vyhlásení.
 • Pre ukončenie a zaslanie žiadosti je potrebné kliknúť na „Odoslať“

Po prijatí potvrdzujúceho mailu, mi tento mail prosím pošlite.

POKYNY PRE ZAMESTNÁVATEĽA:

 • Názov/meno a priezvisko v prípade FO – podľa živnostenského listu
 • Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu zamestnávateľa – Vaše meno a priezvisko
 • Variabilný symbol – je IČ pridelené Sociálnou poisťovňou, pod ktorým uhrádzate mesačné odvody do sociálnej poisťovne za zamestnancov. U zamestnávateľa sa začína číslom 2xxxxx
 • IČO – vaše IČO
 • Miestne príslušná pobočka – vyberte pobočku SP zo zoznamu
 • Sídlo zamestnávateľa/adresa trvalého pobytu v prípade FO – podľa živnostenského  listu
 • E-mail – vaša mailová adresa, na ktorú vám príde potvrdenie o poslaní žiadosti
  • Je potrebné si prečítať POUČENIE a ak súhlasíte, treba zaškrtnúť obe možnosti vo Vyhlásení.
 • Pre ukončenie a zaslanie žiadosti je potrebné kliknúť na „Odoslať“

Po prijatí potvrdzujúceho mailu, mi tento mail prosím prepošlite.

V prípade potreby ak vám nebude niečo jasné ma samozrejme kontaktujte.

S pozdravom Miroslav Gandžala

Účtovná spoločnosť, AGRICO, s.r.o.,

PRE VÁŠ ÚSPECH V PODNIKANÍ

 

Text vo formáte MS WORD

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška daňového bonusu zamestnanca od 1.1.2023 ??? Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí ??? Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ??? Táto pomôcka vám pomôže .... ... jednoducho a...

Dávky v nezamestnanosti, pravidlá, podmienky získania. Ale aj niečo o sabbaticale…

Po splnení akých podmienok majú ľudia nárok na dávky v nezamestnanosti a čo ľudia častokrát o nich nevedia? V čom často robia chyby? Skúste im poradiť...   Hlavnou podmienkou na získanie dávky v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s odvodmi   Často dochádza k situácii, že sa zamestnanec rozhodne „pracovať“ aj na živnosť. Ako to je, ak chce zamestnanec s trvalým pracovným pomerom pracovať na živnosť? Vzniká mu povinnosť platiť sociálne odvody? Ak...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška daňového bonusu zamestnanca od 1.7.2022 ??? Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí ??? Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ??? Táto pomôcka vám pomôže .... ... jednoducho a...

Odvody od 1.7.2022

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.7.2022 (1.10.2022)   SOCIÁLNE ODVODY Výška minimálnych sociálnych odvodov od 1.7.2022 (1.10.2022) je 187,78 eur. (Výška odvodov stúpla o 6,79 eura oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2021 vo výške 180,99...

Odložené daňové priznanie

Pokiaľ ste podali ozámenie o odklade podania daňového priznania za rok 2021 tak práve teraz sa blíži ten termín, kedy musíte daňové priznania k dani z príjmov podať. Zostáva ešte niekoľko dní a nejaký ten čas na skontrolovanie, či podnikatelia neopomenuli zaúčtovať...

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve?

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve? Aké legislatívne zmeny by priniesli zlepšenie v tejto oblasti?   Stravné zamestnanci Asi jednou z najviac diskutovaných tém roka 2022 je téma stravného, ako pre zamestnancov, tak aj pre živnostníkov. Novelou...

Daňové priznanie na poslednú chvíľu

Stíhate podať daňové priznanie? Čo sa stane ak ho nepodáte včas, alebo vôbec?   Nepodanie daňového priznania v termíne a neoznámenie odkladu podania daňového priznania.   Pokiaľ živnostník, podnikateľ alebo zamestnanec neodovzdajú daňové priznanie v ustanovenom...

Riadky DP, ktoré niekedy bývajú problémom…

RIADKY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, KTORÉ NIEKEDY BÝVAJÚ PROBLÉMOM (DP-B 2021) Tlačivo vzorového daňového priznania je na konci článku   Druh daňového priznania Do dátumu termínu na podanie DP označuje sa možnosť „daňové priznanie“. Do dátumu termínu na podanie DP, pokiaľ...

Dane – Ako na ne? – 4. časť – Nezdaniteľné časti základu dane (2021)

Tentokrát si zhrnieme všetky nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si môžeme uplatniť v daňovom priznaní NEZDANITEĽNÉ  ČASTI  ZÁKLADU  DANE   Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na daňovníka? A.) Ak je...

FORMULÁR – Evidencia dochádzky

EVIDENCIA DOCHÁDZKY 2023 (ver. 4.0.1-2023) (už so sviatkami a fondom pracovného času pre rok 2023) Nové ceny dole na stránke Pre majiteľov verzie 2022 (a predošlých verzií) zľava z pôvodnej ceny na verziu 2023 Formulár „Evidencia dochádzky“ slúži na evidenciu...

Tipos – účtovanie (JU)

Účtujete Tipos ako mandatár na strane predajcu ich produktov??? Neviete, ako zaúčtovať tú dlhúúú pásku z terminálu Tiposu ??? A čo ide a čo nejde do koeficientu DPH ??? Táto pomôcka vám pomôže .... ... jednoducho a pohodlne po zadaní pár údajov z "pásky" z terminálu...

Štítky na šanóny

ŠTÍTKY NA ZAKLADAČE jedným z ukazovateľov kvality účtovníka je nielen správne a kvalitne spracované účtovníctvo, ale aj to, v akom stave má účtovné doklady a v akom stave ich odovzdá klientovi alebo predloží na kontrolu kontrolným orgánom. Aj to je vizitkou správneho...

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa. Vo formulári je možné tržby triediť podľa spôsobu platby. Po zadaní prvého dňa mesiaca, sa ostatné dátumy doplnia automaticky. Polia v celom hárku sú automaticky prepočítavané. Do pomôcky je...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre všetkých účtovníkov – verzia 3.0.4

Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad??? Dali ste sumy DPH do správneho riadku v tlačive priznania k DPH ??? Použili ste správny oddiel v KV DPH ??? Viete, v ktorých prípadoch a s akým kódom treba podať Súhrnný výkaz ??? Táto pomôcka vám to...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre používateľov Pohody – verzia 3.0.4

Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad??? Dali ste sumy DPH do správneho riadku v tlačive priznania k DPH ??? Použili ste správny oddiel v KV DPH ??? Viete, v ktorých prípadoch a s akým kódom treba podať Súhrnný výkaz ??? Použili ste správne...

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

TLAČIVÁ pre mzdy a personalistiku vo formáte Microsoft Office Word už aj s novými tlačivami pracovnej zmluvy a dohôd v zmysle novely Zákonníka práce od 1.11.2022 + BONUS ZADARMO e-kniha Chyby účtovníctva v praxi malých firiem (aktualizované 2. vydanie 2022, 192 strán)...

Tlačové zostavy

TLAČOVÉ ZOSTAVY pre účtovný program Pohoda už aj s novými tlačivami pracovnej zmluvy a dohôd v zmysle novely Zákonníka práce od 1.11.2022 + BONUS ZADARMO e-kniha Chyby účtovníctva v praxi malých firiem (aktualizované 2. vydanie 2022, 192 strán) dostanete automaticky...

Formulár – Daňová evidencia 2018, 2019 a 2020

!!! NOVINKA vo verzii 2020 V Daňovej evidencii v.2.0 - 2020 vám formulár automaticky spočíta: zaplatené preddavky SZČO na zdravotné poistenie odvody SZČO na sociálne poistenie  ostatné platby podnikateľa na zdravotné poistenie Uvedené údaje stačí len uviesť v daňovom...

FORMULÁR – Evidencia účtovníka

Stíhate evidovať a kontrolovať všetky termíny a všetky vaše povinnosti? Nezabudli ste niečo urobiť, poslať? Na uľahčenie vašej každodennej účtovníckej práce vám poslúži pomôcka EVIDENCIA ÚČTOVNÍKA Formulár je vo formáte MS Excel POPIS FORMULÁRA ÚČTOVNÁ JEDNOTKA v poli...

0