Uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom povinnosti zamestnávateľa rozhodne nekončia. Práve naopak. Zamestnávateľovi okrem mesačných povinností vzniká celý rad povinností nielen pri vzniku pracovného pomeru ale aj pri jeho ukončení. Všetky povinnosti sú limitované časom splnenia a nedodržanie termínu alebo opomenutie splnenia si niektorých z týchto povinností môže mať veľmi nepríjemné dôsledky vo vymeraní vysokých pokút a sankcií zo strany kontrolných orgánov. Tu vám teda predkladám moju pomôcku, ktorá vám pomôže odsledovať si splnenie vašich povinností.

Formulár je vo formáte MS Excel. Môžete ho samozrejme vypĺňať v počítači alebo si ho môžete vytlačiť a vyplniť ručne. Odporúčam ho používať ako súčasť osobného spisu zamestnanca alebo dohodára.

(Všetky polia v zaslanom formulári budú viditeľné a prístupné.)

V hornej časti si vyplňte údaje o zamestnávateľovi, meno a priezvisko zamestnanca, dátum vzniku zmluvy alebo dohody (pri ukončení dátum ukončenia zmluvy alebo dohody)…

… a v rozbaľovacom menu si vyberte o aký druh pracovného pomeru alebo dohody sa jedná…

Na výber máte z týchto typov zmlúv a dohôd:

  • Pracovný pomer – zamestnanec
  • Pracovný pomer – dôchodca
  • Dohoda (DOPČ a DOVP)
  • Dohoda o BPŠ
  • Dohoda (DOPČ a DOVP) – starobný dôchodca
  • Dohoda (DOPČ a DOVP) – výsluhový dôchodca

Uvedenými typmi sú pokryté všetky relevantné možnosti pracovného pomeru.

V ľavom stĺpci sú všetky povinnosti rozdelené podľa toho, či sa jedná o povinnosť v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo dohody, alebo o povinnosť v súvislosti s ukončením pracovného pomeru alebo dohody.

(Všetky polia v zaslanom formulári budú viditeľné a prístupné.)

Po vybratí druhu pracovného pomeru, alebo typu dohody dôjde v strednej časti k automatickému vyplneniu a popisu jednotlivých povinností aj s uvedením termínu, dokedy je potrebné uvedenú povinnosť splniť.

Posledný stĺpec „Dátum splnenia“ slúži na vyznačenie si dátumu, kedy ste konkrétnu povinnosť splnili.

(Všetky polia v zaslanom formulári budú viditeľné a prístupné.)

Registračná karta zamestnanca PDF

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov jednej firmy

Cena 2,90 €

SINGLE verzia – verzia pre jedného zamestnávateľa.

MULTI verzia – verzia pre možnosť výberu z viacerých zamestnávateľov v jednom hárku. Zamestnávateľa vo formulári vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu. Výhodné pre účtovníkov, ktorí spracuvávajú mzdovú agendu pre viacerých zamestnávateľov, t.j. v MULTI verzii máte pohromade v jednom hárku všetkých zamestnávateľov.

Pri MULTI verzii – uveďte prosím do poznámky objednávky IČO a NÁZOV každého zamestnávateľa podľa počtu MULTI verzie, ktorú si objednávate. 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Na základe objednávky vám bude vystavená faktúra, ktorú vám zašleme na mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Ihneď po úhrade faktúry vám mailom zašleme formulár “Registračná karta zamestnanca” pre vašu firmu.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

ĎALŠIE UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU

0