Príplatky od 1.5.2019

Príplatky od 1.5.2019

Minimálna výška povinných príplatkov za hodinu prácepri práci cez sviatok, v sobotu, v nedeľu a pri nočnej práciod 1.5.2019 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácuNa základe ustanovenia § 123 ods. 1 ZP „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú...
Dvojnásobný daňový bonus

Dvojnásobný daňový bonus

Od 1. 4. 2019 sa mení  § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho aktuálne znenie je:Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3.120 eur) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy...
Potvrdenia o príjmoch v zahraničí

Potvrdenia o príjmoch v zahraničí

Potvrdenia o príjmoch zo zdrojov v zahraničí 250 – FRANCÚZSKO – výplatná páska (IŠ)528 – HOLANDSKO – mzdový slovník (IŠ)528 – HOLANDSKO – Jaaropgeve (IŠ)372 – Írsko (MG)348 – Maďarsko (MG)276 – NEMECKO (MG)578...