S čím ste boli v účtovnej administratíve firiem v priebehu roka 2019 najviac nespokojní, bolo aj niečo, čo by Vás vyslovene vytočilo?

eKasa

Top témou roka 2019 v účtovnej praxi bude jednoznačne téma zavedenia eKasy. Túto povinnosť, ktorá v tomto roku čakala podnikateľov, od začiatku sprevádzajú veľké problémy a nedostatky, ako aj chaos pri ich zavádzaní.  Zavedenie eKasy podnikateľom určite nepomohlo (tí boli spokojní s používaním klasických registračných pokladníc, na ktoré boli zvyknutí).  Touto povinnosťou práve naopak, podnikateľom pribudla vysoká administratívna záťaž, či už tým, že museli žiadať o pridelenie kódov eKasa, ako aj tým, že museli riešiť nové splnomocnenia pre oprávnenia na prístup k reportom. K skvalitneniu podnikania určite neprispel ani chaos so samotným procesom zavádzania eKasy (neskoré certifikácie, nedostatok pokladní, odklad „bez sankčného“ obdobia, kde sú podmienky iné pre používateľov ORP a iné pre používateľov VRP). Rovnako sa podnikateľom vôbec nezľahčilo podnikanie nedostatočnými údajmi v reportoch, či s problémami pri praktickom používaní eKasy (neskorá odozva, spomalenie práce s pokladňou, výpadky). Nie každý je tak technický zdatný aby dokázal z reportov vyfiltrovať a vyťažiť požadované údaje. No a samozrejme, nemenej dôležitá je finančná záťaž, ktorú musia podnikatelia so zavedením eKasy znášať. Na Slovensku bohužiaľ dochádza k povinnosti zmeny pokladní veľmi často. Nie sú to malé položky, ktoré musia podnikatelia v súvislosti so zmenami pokladní znova a znova investovať do samotných pokladní ako aj do ďalšieho technického zariadenia. Nemyslím si, že zavedenie eKasy prinesie pre podnikateľov nejaký pozitívny úžitok.

 

Ako na vedenie daňovej evidencie v roku 2019?

 

Povinné nahlasovanie voľných pracovných miest

Podnikatelia sa stále a právom sťažujú na pribúdanie nových povinností, ktoré im žiadnym spôsobom nepomáhajú v ich podnikaní. Medzi takéto povinnosti jednoznačne patrí povinnosť nahlasovania voľných pracovných miest v zmysle novely zákona o službách zamestnanosti (§ 62, ods. 6 Zákona). Táto povinnosť zaťažuje nielen podnikateľov ale určite aj pracovníkov úradov práce, ktorí musia spracovávať veľké množstvo informácií o voľných pracovných miestach, ktoré obdržia od zamestnávateľov nielen formou formulára nahlášky voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje veľké množstvo údajov, ktoré treba uviesť, ale aj prostredníctvom mailu, telefónu či faxu. Pokiaľ podnikateľ zverejní inzerát na viacerých portáloch, ktoré spolupracujú s úradom práce, splní si oznamovaciu povinnosť, ale zároveň takto dôjde k niekoľkonásobnému nahláseniu toho istého voľného pracovného miesta.  No, a samozrejme, nad podnikateľmi stojí ďalšia hrozba sankcie pri nesplnení si tejto povinnosti vo výške 300 eur.

 

Dohody len na rok

Bohužiaľ musím skonštatovať, že sa ani v roku 2019 sa nič nezmenilo v povinnosti sledovať, aby zamestnanci, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tieto dohody nepresiahli obdobie dlhšie ako na 1 rok. Zamestnávatelia nechápu, k čomu je dobré toto obmedzenie, nakoľko toto obmedzenie trvania dohody len na obdobie jedného roka prináša ďalšiu vysokú byrokratickú záťaž. Po uplynutí roka musí zamestnávateľ  dohodára odhlásiť v sociálnej a zdravotnej poisťovni, vystaviť mu potvrdenie o vykonávaných zrážkach, zaslať evidenčný list dôchodkového poistenia. Následne, ak dohodár pokračuje u tohto zamestnávateľa musí zamestnávateľ vyhotoviť novú Dohodu, poučenie BOZP, PO, zaistiť pracovnú zdravotnú službu, vypracovať dohodu o hmotnej zodpovednosti, pracovnú náplň, vypracovať agendu v súvislosti s GDPR, nahlásiť dohodára v sociálnej a zdravotnej poisťovni nakoľko sa jedná o „novú“ dohodu. A ďalšia komplikácia pre zamestnávateľa vzniká ak „stará“ dohoda nekončí k poslednému dňu mesiaca a dohodár si uplatňuje odvodovú výnimku na dôchodkové poistenie do 200 eur. V tom prípade musí posudzovať časť mesiaca „s odvodovou výnimkou“ a druhú časť mesiaca „bez odvodovej výnimky“, nakoľko by odvodová výnimka bola uplatnená 2x. Preto musí dohodára z „novej“ dohody v sociálnej poisťovni najprv prihlásiť „bez odvodovej výnimky“ a od nasledujúceho mesiaca musí do sociálnej poisťovne poslať odhlášku z dôchodkového poistenia a začať uplatňovať odvodovú výnimku až od nasledujúceho mesiaca. Samozrejme musí ustriehnuť všetky termíny. V opačnom prípade hrozia zamestnávateľovi neprimerane vysoké sankcie.

Pomôcka na evidenciu vašich účtovných povinností

 

Ktoré zmeny platné v roku 2019, Vás, naopak, v účtovníctve firiem príjemne prekvapili?

 

Potvrdenia o návšteve školy

Medzi pozitívne zmeny v roku 2019 možno považovať to, že zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti resp. daňovník s príjmami podľa § 6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov podávajúci daňové priznanie za rok 2019 na účely uplatnenia daňového bonusu nebude správcovi dane predkladať potvrdenie o návšteve školy pri dennom štúdiu na strednej či vysokej škole v SR. Potvrdenie o návšteve školy bude prikladať pri štúdiu v zahraničí. Jednoducho povedané, pri podávaní DP FO nebude potrebné k DP prikladať potvrdenie o návšteve školy (s výnimkou štúdia v zahraničí). Pripomínam, že zamestnanec má naďalej povinnosť predkladať Potvrdenie o návšteve školy v papierovej forme zamestnávateľovi, ktorý nemá poskytnutý prístup do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, a centrálneho registra študentov. To znamená, na uplatnenie DB u zamestnávateľa bude potrebné predložiť zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy.

 

Prenos daňovej povinnosti

Vďaka novele zákona o DPH došlo od 1.1.2019  k zjednodušeniu práce u platiteľov DPH, keď sa neuplatňuje prenos daňovej povinnosti z tovarov uvedených v kapitolách 10, 12, 72 a položkách 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka iných ako kovový odpad a kovový šrot, ak k nákupu týchto tovarov bola vystavená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH. Táto novela veľmi pomohla účtovníkom, ktorí do platnosti novely zákona museli na každej zjednodušenej faktúre (na každom „bločku“ z RP) posudzovať, či sa jedná o tovarov uvedený v Spoločnom colnom sadzobníku a vykonávať pri položkách, ktorých sa to týkalo, samozdanenie. Nevýhodou bolo, že na zjednodušených faktúrach neboli tieto tovary žiadnym spôsobom označené a účtovníci museli tieto tovary vyhľadávať v colnom sadzobníku.

 

Autor: Miroslav Gandžala. Text bol uverejnený 13.1.2020 v mimoriadnej prílohe Hospodárskych novín – “Nové dane od A po Z”.

Užitočné pomôcky pre účtovníkov…

Ďalšie články v blogu

Daňový bonus 2023

Viete aká je výška ročného a mesačného daňového...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ A

V minulom roku sa daňový bonus uplatňoval už...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do...

Stravné – PÚ 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou...

Stravné – JÚ a DE 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou...

Pomôcky s BONUSOM

Výnimočná letná ponuka - Dve muchy jednou...

Sledovanie obratu na DPH

Nová verzia (2.0.0) už aj pre rok 2023/2024 Máte...

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie...

Odvody od 1.1.2023

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie...

Príjmy autorov a umelcov

Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník...

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

Dávky v nezamestnanosti, pravidlá, podmienky získania. Ale aj niečo o sabbaticale…

Po splnení akých podmienok majú ľudia nárok na...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

0