Informácia k hodnoteniu podnikateľských subjektov zo strany Finančnej správy SR (Daňového úradu).

Od 1.1.2018 novela daňového poriadku prináša index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov (podnikateľov).

V praxi to bude vyzerať tak, že finančná správa bude interne “známkovať” firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. K tým, ktorí si svoje povinnosti plnia včas a riadne, bude finančná správa pristupovať inak ako k subjektom, ktoré si svoje povinnosti neplnia tak, ako majú.

V tejto súvislosti si vás dovoľujem upozorniť na správne, včasné a riadne predkladanie účtovných dokladov a na platenie daní a odvodov v určených termínoch. Takto sa vyhnete zbytočným kontrolám a sankciám zo strany daňového úradu. Pokiaľ budete mať pozitívne hodnotenie, je predpoklad, že budete menej kontrolovaný zo strany daňového úradu a ako spoľahlivý subjekt budete mať aj iné výhody.

Naopak, ak si nebudete plniť povinnosti riadne a včas, budete považovaný za nespoľahlivého a z toho budú vyplývať častejšie kontroly a aj prípadné sankcie.

Autor: © Miroslav Gandžala

Úryvok môjho textu, ktorý bol publikovaný v Hospodárskych novinách 13.11.2017

0