Pán Miroslav Gandžala, je veľmi ochotný a profesionálny, ďakujem mu za okamžité riešenie môjho problému. Sledujem jeho prácu aj na účtovníckych stránkach, kde taktiež pomáha riešiť ekonomické a účtovnícke problémy. Prajem mu do ďalšej práce hlavne veľa zdravia.

0