Zamestnancovi sa narodilo dieťa, firma kúpila dupačky a maca. Dá sa to zaúčtovať? Ako?

Takýto nákup je možné v spoločnosti zaúčtovať, nakoľko to je výdavok spoločnosti. Avšak treba posúdiť daňovú uznateľnosť:

a.) ak je to zakotvené v internom predpise (pracovnej zmluve, internej smernici…), že spoločnosť bude poskytovať takýto druh benefitu pre zamestnancov, tak na jednej strane to bude pre zamestnanca nepeňažný prijem podľa § 5 ods. 2 ZDP a zdaní sa mu (bude súčasťou vymeriavacieho základu pre odvod preddavkov na dan a odvodov) a na strane druhej pre spoločnosť to bude daňový náklad.

b.) ak to nie je v internom predpise zakotvené – vtedy to je pre spoločnosť nedaňový náklad. v tomto prípade sa takýto benefit na strane zamestnanca nezdaňuje a nepodlieha ani odvodom.

Prostriedky sa takúto formu benefitu je možné čerpať zo sociálneho fondu zamestnávateľa.

Autor: © Miroslav Gandžala

Ďalšie články v blogu

0