Odložené podanie daňového priznania FO za rok 2018

Pokiaľ ste do 1.4.2019 oznámili daňovému úradu odklad daňového priznania za rok 2018 elektronicky prostredníctvom predpísaného formulára máte povinnosť toto daňové priznanie podať do termínu, ktoré ste v oznámení uviedli a do tohto termínu aj daň zaplatiť. Ak ste si lehotu predĺžili o jeden mesiac, povinnosť podať DP ste mali do 30.4.2019, pokiaľ o dva mesiace, povinnosť podať DP ste mali do 31.5.2019 a pokiaľ ste podali odklad o 3 mesiace, máte povinnosť podať DP do termínu 30.6.2019 (do 1.7.2019 z dôvodu, že 30.6.2019 je nedeľa). Do vyššie uvedených termínov bola splatná aj vaša daňová povinnosť. Pokiaľ ste oznámili odklad DP do 30.6. a DP ste podali napríklad v máji, splatnosť dane zostáva do termínu, ktorý ste uviedli v oznámení – do 30.6.2019 (1.7.2019).

V prípade ak ste oznámili odklad podania DP a dodatočne ste zistili, že nemáte povinnosť podať DP (z dôvodu príjmu pod hranicou 1915,01 eur), nevzniká vám povinnosť podať DP. Správca dane vás ale môže vyzvať na predloženie DP v lehote, ktorú vám určí správca dane.

Oznámiť odloženie podania daňového priznania môže ktorýkoľvek podnikateľský subjekt a výnimkou firiem v konkurze, v likvidácii, alebo dedič za zomrelého daňovníka. Títo nemôžu využiť možnosť oznámenia ale musia finančnú správu o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 požiadať. Následne správca dane rozhodne, či daňovníkovi dovolí podať daňové priznanie v predĺženej lehote, prípadne to zamietne. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo za rok 2018 predstavuje sumu 1.915,01 eura Uvedené neplatí v prípade, ak daňovník uplatňuje daňový bonus, ak sa daň vyberá zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavky na zabezpečenie dane. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Oznámiť odklad DP sa oplatí podnikateľom, ktorí za rok 2018 zarobili viac ako 5.472 eur a doposiaľ neplatili sociálne odvody. Odkladom DP sa im posunie povinnosť platiť sociálne odvody o 3 mesiace (od októbra 2019). Ďalšia skupina podnikateľov, ktorým sa oplatí odložiť daňové priznanie sú podnikatelia, ktorí nemali na začiatku roka dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie dane prípadne pre podnikateľov, ktorí nemali k dispozícii všetky podklady na vyhotovenie DP v riadnom termíne. Odklad sa naopak neoplatí podnikateľom, ktorí doposiaľ platili vysoké odvody na sociálne poistenie. Takémuto podnikateľovi sa oplatí podať DP v termíne do 1.4.2019 aby mohol nižšie odvody platiť už od júla 2019.

 

 

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej živnosti, alebo iný príjem okrem príjmov zo zamestnania, musíte si v tomto roku podať daňové priznanie. Postupujte pri ňom takto. Pre účtovné obdobie rok 2023 platia nové tlačivá daňových priznaní aj pre typ B, teda pre...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ A

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ A

V minulom roku sa daňový bonus uplatňoval už podľa nových pravidiel. Aj preto je potrebné použiť nové tlačivo pre fyzické osoby typ A. Pre účtovné obdobie rok 2023 platia nové tlačivá daňových priznaní typ A, teda pre príjmy zo závislej činnosti. Ide o príjmy zo...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné informácieDaň z motorových vozidiel platia najmä podnikateľské subjekty, či už ide o fyzické osoby alebo právnické osoby. Táto daň sa zvykne nesprávne označovať pojmom "cestná daň". V minulosti túto daň spravovali Vyššie územné...

Príjmy autorov a umelcov

Príjmy autorov a umelcov

Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník vysporiadať cez daňové priznanie alebo zrážkovou daňou. Výhody a nevýhody a komu sa to oplatí viac?   Autori majú na výber z dvoch možností zdaňovania príjmov: - zdaňovanie zrážkovou daňou, a to pri vyplatení...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s odvodmi   Často dochádza k situácii, že sa zamestnanec rozhodne „pracovať“ aj na živnosť. Ako to je, ak chce zamestnanec s trvalým pracovným pomerom pracovať na živnosť? Vzniká mu povinnosť platiť sociálne odvody? Ak...

Odložené daňové priznanie

Odložené daňové priznanie

Pokiaľ ste podali ozámenie o odklade podania daňového priznania za rok 2021 tak práve teraz sa blíži ten termín, kedy musíte daňové priznania k dani z príjmov podať. Zostáva ešte niekoľko dní a nejaký ten čas na skontrolovanie, či podnikatelia neopomenuli zaúčtovať...

Daňové priznanie na poslednú chvíľu

Daňové priznanie na poslednú chvíľu

Stíhate podať daňové priznanie? Čo sa stane ak ho nepodáte včas, alebo vôbec?   Nepodanie daňového priznania v termíne a neoznámenie odkladu podania daňového priznania.   Pokiaľ živnostník, podnikateľ alebo zamestnanec neodovzdajú daňové priznanie v ustanovenom...

Riadky DP, ktoré niekedy bývajú problémom…

Riadky DP, ktoré niekedy bývajú problémom…

RIADKY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, KTORÉ NIEKEDY BÝVAJÚ PROBLÉMOM (DP-B 2021) Tlačivo vzorového daňového priznania je na konci článku   Druh daňového priznania Do dátumu termínu na podanie DP označuje sa možnosť „daňové priznanie“. Do dátumu termínu na podanie DP, pokiaľ...

0