Odložené podanie daňového priznania FO za rok 2018

Pokiaľ ste do 1.4.2019 oznámili daňovému úradu odklad daňového priznania za rok 2018 elektronicky prostredníctvom predpísaného formulára máte povinnosť toto daňové priznanie podať do termínu, ktoré ste v oznámení uviedli a do tohto termínu aj daň zaplatiť. Ak ste si lehotu predĺžili o jeden mesiac, povinnosť podať DP ste mali do 30.4.2019, pokiaľ o dva mesiace, povinnosť podať DP ste mali do 31.5.2019 a pokiaľ ste podali odklad o 3 mesiace, máte povinnosť podať DP do termínu 30.6.2019 (do 1.7.2019 z dôvodu, že 30.6.2019 je nedeľa). Do vyššie uvedených termínov bola splatná aj vaša daňová povinnosť. Pokiaľ ste oznámili odklad DP do 30.6. a DP ste podali napríklad v máji, splatnosť dane zostáva do termínu, ktorý ste uviedli v oznámení – do 30.6.2019 (1.7.2019).

V prípade ak ste oznámili odklad podania DP a dodatočne ste zistili, že nemáte povinnosť podať DP (z dôvodu príjmu pod hranicou 1915,01 eur), nevzniká vám povinnosť podať DP. Správca dane vás ale môže vyzvať na predloženie DP v lehote, ktorú vám určí správca dane.

Oznámiť odloženie podania daňového priznania môže ktorýkoľvek podnikateľský subjekt a výnimkou firiem v konkurze, v likvidácii, alebo dedič za zomrelého daňovníka. Títo nemôžu využiť možnosť oznámenia ale musia finančnú správu o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 požiadať. Následne správca dane rozhodne, či daňovníkovi dovolí podať daňové priznanie v predĺženej lehote, prípadne to zamietne. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo za rok 2018 predstavuje sumu 1.915,01 eura Uvedené neplatí v prípade, ak daňovník uplatňuje daňový bonus, ak sa daň vyberá zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavky na zabezpečenie dane. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Oznámiť odklad DP sa oplatí podnikateľom, ktorí za rok 2018 zarobili viac ako 5.472 eur a doposiaľ neplatili sociálne odvody. Odkladom DP sa im posunie povinnosť platiť sociálne odvody o 3 mesiace (od októbra 2019). Ďalšia skupina podnikateľov, ktorým sa oplatí odložiť daňové priznanie sú podnikatelia, ktorí nemali na začiatku roka dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie dane prípadne pre podnikateľov, ktorí nemali k dispozícii všetky podklady na vyhotovenie DP v riadnom termíne. Odklad sa naopak neoplatí podnikateľom, ktorí doposiaľ platili vysoké odvody na sociálne poistenie. Takémuto podnikateľovi sa oplatí podať DP v termíne do 1.4.2019 aby mohol nižšie odvody platiť už od júla 2019.

 

 

Dane 2018 – Ako na ne? – 1. časť – Úvod

Znova, tak ako každý rok, to tu o chvíľu budeme mať - podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018. Patríte medzi tých, ktorí za rok 2018 dosiahnete zdaniteľné príjmy vo výške vyššej ako 1915,01 eur? Ak ste odpovedali ÁNO, týka...

Dane 2018 – Ako na ne? – 3. časť – Príležitostné príjmy

V tomto dieli si povieme niečo o téme, ktorá nebýva vždy jednoznačne pochopená - príjmy na základe zmluvného alebo nezmluvného vzťahu PRÍLEŽITOSTNÉ  PRÍJMY   Ako je to s príjmami z príležitostných činností? Na posúdenie toho, či sa jedná o príležitostné...

Dane 2018 – Ako na ne? – 5. časť – Daňový bonus

V tejto časti sa pozrieme na DAŇOVÝ  BONUS Aká je výška daňového bonusu za rok 2018?Výška daňového bonusu za rok 2018 je 258,72 eura (12 x 21,56 eura). Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018?Na uplatnenie daňového bonusu (DB) na...

Dane 2018 – Ako na ne? – 8. časť – Príjmy v zahraničí

Ako je to s príjmami zo zdrojov v zahraničí? Kde robia v súvislosti s daňovými priznaniami daňovníci najčastejšie chyby alebo s čím majú najčastejšie problém?  Častým problémom, s ktorým sa na mňa obracajú daňovníci je správne zahrnutie príjmov zo zdrojov...