Pán Gandžala Miroslav rieši, radí a komunikuje na vysokej odbornej úrovni. Dokonca radí aj neznámym ľuďom na Facebooku. Robí to promtne a hlavne jeho odpovede sú správne po odbornej stránke. Obetuje svoj voľný čas na riešenie problémov iných. Veľakrát zadarmo. To sa dnes už tak často nevidí. Je veľmi ústretový. Jeho články, ktoré publikuje, sú písané zrozumiteľným jazykom a hlavne k danej téme.

0