Pán Miroslav Gandžala je vynikajúci účtovník. Veľmi ochotne a promptne mi pomohol. Už len vďaka jeho príspevkom a komentárom sa moje vedomosti značne rozšírili. Ďakujem že tu ste pre nás!

0