Daň z motorových vozidiel za rok 2023

V súvislosti s podávaním daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DMV) za rok 2023 (termín do 31.1.2024) sú potrebné na vypracovanie daňového priznania a na správne určenie vašej daňovej povinnosti potrebné údaje o motorovom vozidle, ktorého sa týka DMV.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K DMV ZA ROK 2023 TU V MOJOM ČLÁNKU >>>

 

Žiadam vás preto o vyplnenie údajov podľa technického preukazu vášho vozidla, ktoré ste počas roka 2023 využívali na podnikanie.
DMV treba podať za tie vozidlá, na ktoré ste si počas roka 2023 uplatňovali akékoľvek náklady (odpisy, pohonné hmoty, opravy, poistky), alebo ste vozidlo mali ZARADENÉ v majetku (v podnikaní).

Údaje prosím vyplniť a odoslať prostredníctvom formulára na tejto stránke najneskôr do 13.1.2024 (za každé vozidlo samostatne). Následne, na základe vami zaslaných údajov, vypracujem daňové priznanie, ktoré doručím elektronicky na DÚ. Prevodný príkaz vám pošlem na váš e-mail.

ÚDAJE PROSÍM VYPĹŇAJTE PRESNE.

Vysvetlivky k jednotlivým poliam sú uvedené pri každom poli formulára. Odoslaním formulára potvrdzujete správnosť uvedených údajov a nesiete plnú zodpovednosť za chyby v prípade uvedenia nesprávnych údajov.

Uveďte vaše DIČ ( NIE IČ DPH )

Uveďte meno držiteľa vozidla uvedené v TP

Uveďte priezvisko držiteľa vozidla uvedené v TP

Názov vozidla presne podľa údajov v TP

Uveďte dátum prvej evidencie vozidla podľa údajov v TP

Pokiaľ ste motorové vozidlo ZAČALI používať v priebehu roka 2023, napíšte dátum podľa TP, kedy bolo vozidlo na vás prepísané (alebo kedy ste ho ZAČALI používať na podnikanie). Pokiaľ ste vozidlo používali celý rok 2023 - nechajte pole PRÁZDNE.

Pokiaľ ste motorové vozidlo PRESTALI používať v priebehu roka 2023, napíšte dátum podľa TP, kedy bolo vozidlo z vás prepísané (alebo kedy ste ho PRESTALI používať na podnikanie). Pokiaľ ste vozidlo používali celý rok 2023 - nechajte pole PRÁZDNE.

- Pokiaľ ste MV používali počas celého roka 2023 - uveďte počet mesiacov 12. - Pokiaľ ste MV začali používať v priebehu roka 2023, uveďte počet mesiacov od dátumu prihlásenia (od dátumu používania MV na podnikanie) do 31.12.2023 (vrátane mesiaca, v ktorom ste MV začali používať na podnikanie). - Pokiaľ ste MV prestali používať v priebehu roka 2023, uveďte počet mesiacov od 1.1.2023 do dátumu odhlásenia MV (vrátane mesiaca, v ktorom ste MV prestali používať na podnikanie).

Zdvihový objem motora - uvádzate len u kategórie M1 a L podľa údajov v TP

Hmotnosť vozidla v tonách - uvádzate len u kategórie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 podľa údajov v TP v časti "Celková hmotnosť" alebo "najvyššia prípustná celková hmotnosť" v tonách.

Počet náprav - uvádzate len u kategórie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 podľa údajov v TP.

CAPTCHA image

Toto pomáha predchádzať spamu. Ďakujem!

Potvrdzujem správnosť údajov a preberám plnú zodpovednosť za prípadné sankcie z dôvodu uvedenia nesprávnych údajov.

0