AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmeny DPH od 1.1.2012

Klienti

Nový daňový poriadok účinný od 1.1.2012 zavádza povinnosť platiteľom DPH doručovať podania daňovému úradu už len elektronicky a to prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, alebo prostredníctvom elektronickej podateľne po dohode so správcom dane. Pod podaniami sa rozumejú najmä: daňové priznania všetkých daní (nie len dane z pridanej hodnoty) ako napr. priznania k dani z príjmov, daňové priznania k spotrebným daniam, hlásenia a pod. Uvedené povinnosti sa dotýkajú tiež daňových poradcov a advokátov pri zastupovaní pri správe daní. Viac v novom daňovom poriadku (§ 13, §14...)

Ak ste platcom DPH, v novom roku už na daňovom úrade fyzicky nevybavíte nič – všetko budete musieť riešiť cez internet
. A nielen DPH, ale aj ostatné dane – jednoducho, ak ste platcom DPH, s daňovým úradom budete komunikovať výhradne len elektronicky, a to aj vtedy, ak budete podávať ako daňové priznanie k dani z príjmov alebo motorových vozidiel.

Zmeny sa netýkajú len súhrnných výkazov, ktoré ste úradu posielali aj doteraz, ale aj celej ostatnej komunikácie. Jediné, čo ešte môžete posielať daňovému úradu v papierovej forme, sú prílohy, v ktorých sú často rôzne doklady z iných úradov.
„Zavedená je nová povinnosť daňového subjektu, ktorý je platiteľom DPH, doručovať daňovému orgánu všetky podania elektronickými prostriedkami, okrem príloh, ktoré môžu byť doručované aj v listinnej podobe“.

Netreba podpis
Cez počítač pôjde na finančný úrad, ktorý vznikne zlúčením daňového a colného úradu, všetko, čo sa týka DPH a budete to posielať 1. januára alebo neskôr. Znamená to, že aj daňové priznanie k DPH za december 2011 bude podané elektronicky. Tiež oznámenie colnému úradu, ktoré budete podávať za december 2011 v januári 2012, bude podané cez internet.

ZHRNUTIE:
1.
Čo najskôr je potrebné zaregistrovať sa na stránke daňového riaditeľstva https://www.drsr.sk/wps/portal/registracia ,
2. Do
konca roka treba ísť na daňový úrad a s vytlačenými dokladmi (ktoré získate pri registrácii podľa bodu 1.) vybaviť si elektronickú komunikáciu osobne na daňovom úrade.

3. Od januára 2011 komunikuje každý platca DPH s daňovým úradom len elektronicky, a to vo všetkých veciach (všetkych daniach).

DOPLNENIE: Účinnosť zákona sa posúva na 1. apríl 2012.

Na Daňovom úrade v Brezne v prípade otázok kontaktujte p. Dolinskú 048/6115679.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu