AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Vopred si urobte prepočet materského

Publikovali sme ...

Vopred si urobte prepočet materského - Hospodárske noviny - 4.1.2011

Pani Mária z Vrbového sa chystá na materskú dovolenku, avšak v posledných rokoch nebola nemocensky poistená. A to môže byť problematické práve kvôli nedostatočnej dĺžke nemocenského poistenia.
Problémy s vyplácaním materského môžu podľa Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti Agrico v Závadke nad Hronom vzniknúť, ak žena nemá dostatočnú dobu poistenia v období pred pôrodom. „Hlavnou podmienkou na to, aby matka mohla získať materské, je, aby bola nemocensky poistená 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Vyplácanie materského môže skomplikovať napríklad aj to, ak pracovala v zahraničí (kde neexistuje ochranná lehota) a tam ukončila pracovný pomer. V tomto prípade nevznikne na Slovensku nárok na materské.“ Ale ak jej na Slovensku vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti a spĺňa ochrannú lehotu, tak jej vznikne aj nárok na výplatu materského.

Minimálne 90 dní
Ako dodáva Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, po novom sa navyše od januára zmenili aj podmienky týkajúce sa rozhodujúceho obdobia, pričom jedna z nich sa doteraz využívala v prospech vyššieho materského. „Pri určení rozhodujúceho obdobia zamestnanca (v prípade, že poistenie vzniklo predchádzajúci kalendárny rok alebo počas aktuálneho roka) pribudla v novom zákone o sociálnom poistení podmienka, aby aktuálne nemocenské poistenie trvalo minimálne 90 kalendárnych dní.” To podľa poradkyne znamená, že pokiaľ doteraz stačilo ukončiť jedno nemocenské poistenie a pár dní pred nástupom na materskú sa prihlásiť na nové s maximálnym vymeriavacím základom a potom si užívať maximálne materské. „Odteraz bude musieť takéto nemocenské poistenie trvať minimálne 90 kalendárnych dní.“ To už stojí za prepočet, koľko zamestnankyňa a zamestnávateľ zaplatia na odvodoch na nemocenské poistenie za takéto obdobie, oproti tomu, koľko zamestnankyňa získa na vyššej materskej.

Otcovia na materskej
Iná situácia nastáva pri otcoch na materskej. Podľa zákona otec nemôže ísť na materskú hneď, ale najskôr od začiatku siedmeho týždňa veku dieťaťa. Nárok na materské dávky má podľa Lukačovičovej otec v prípade, že bol pred nástupom na materskú nemocensky poistený 270 dní. Ak je zamestnaný, materské sa potom vypočíta z jeho nemocenského poistenia ako zamestnanca. „Podmienkou však je, že nesmie mať v období poberania materského žiaden príjem zo zamestnania. Rodina musí teda otcovu výplatu oželieť. V tomto sa nezmenilo po novele nič.
Čo sa týka osamelej matky, tá má aj naďalej nárok na materskú dovolenku 37 týždňov. Iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má aj naďalej nárok na materskú dovolenku 31 týždňov.“ Iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na 37 týždňov (predtým 31 týždňov). Materské sa mu bude poskytovať najviac do veku troch rokov dieťaťa (predtým do 8 mesiacov).

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu