AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Povinnosti má aj zamestnávateľ

Publikovali sme ...

Povinnosti má aj zamestnávateľ - Hospodárske noviny - 14.7.2010

V súvislosti so začiatkom alebo skončením materskej či rodičovskej dovolenky nemá povinnosti len zamestnankyňa ale aj zamestnávateľ.
„Musí nástup pracovníčky na materskú oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby, kde vyznačí dátum začiatku materskej dovolenky a na tlačive toto označí ako „zmena“,“ hovorí Miroslav Gandžala z účtovnej spoločnosti Agrico. To isté urobí aj po skončení materskej.

Pri nástupe zamestnankyne na rodičovskú dovolenku na registračnom liste uvedie dátum vzniku prerušenia nemocenského poistenia a túto skutočnosť označí na tlačive ako „prerušenie“. Po ukončení obdobia, počas ktorého zamestnankyňa poberala rodičovský príspevok, zamestnávateľ zase oznámi Sociálnej poisťovni dátum zániku prerušenia. Vznik a ukončenie materskej zamestnávateľ oznamuje aj zdravotnej poisťovni, v ktorej je zamestnankyňa poistená, na tlačive „oznámenie zamestnávateľa“.

Zamestnávateľ je po návrate z materskej povinný zaradiť pracovníčku na rovnaké pracovné miesto, aké mala pred nástupom na materskú. „Ak bolo miesto zrušené, musí ju zamestnať na práce, ktoré sú uvedené v pracovnej zmluve. Ak došlo k organizačným zmenám počas čerpania materskej, je možné pristúpiť k dohode o zmene pracovnej zmluvy alebo riešiť situáciu výpoveďou z organizačných dôvodov aj s dôsledkami, ktoré vyplývajú z takto ukončeného pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce,“ vysvetlil Gandžala.

Iná situácia je podľa Gandžalu pri návrate z rodičovskej dovolenky. Tu zamestnávateľ nemá povinnosť zaradiť pracovníčku na pôvodné pracovné miesto, avšak musí jej poskytnúť prácu podľa pracovnej zmluvy.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu