AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Počas choroby ste menej chránení

Publikovali sme ...

Počas choroby ste menej chránení - Hospodárske noviny - 31.1.2011

Pán Ján pred pár dňami nastúpil na nové pracovné miesto. Jeho zdravotné problémy sa vystupňovali do dlhodobejšej práceneschopnosti. Po novom sa musí pripraviť na prísnejšie podmienky pri vyplácaní nemocenských dávok, ktoré novelou zákona o sociálnom poistení zaviedlo ministerstvo práce od januára. Dotklo sa to všetkých poistencov, ktorí sa z dôvodu úrazu či choroby ocitli na PN.

Zmena podmienok
Ešte do konca minulého roka ste si mohli podľa Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti Argico zvýšiť dávky počas čerpania PN, ak ste napríklad ako zamestnanec nastúpili do novej firmy a dohodli sa s ňou, že vám uvedie ako predpokladaný zárobok príjem vo výške maximálneho vymeriavacieho základu. „Ak ste po nástupe do práce ochoreli, nemocenské dávky ste poberali v maximálnej výške. Po skončení PN sa niekedy mzda ‚upravila‘ aj na minimálnu úroveň, čím došlo k účelovému zvýšeniu vymeriavacieho základu zamestnanca.” Od januára to už nie je možné – zmenilo sa posudzovanie rozhodujúceho obdobia pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Ako dodáva účtovný poradca, v novej firme sa pri vzniku PN posudzuje, či v nej pracujete kratšie alebo dlhšie ako 90 dní. „Ak v nej pracujete kratšie, bude sa vám na výpočet dávky počas čerpania PN posudzovať obdobie u predošlého zamestnávateľa (predchádzajúci kalendárny rok). Pokiaľ pracujete pre firmu dlhšie, ako je uvedená lehota, bude sa vám na výpočet dávky posudzovať obdobie u nového zamestnávateľa,“ vysveľuje Gandžala. Spôsob výpočtu dávky počas PN sa nezmenil.

Ďalšie novinky
Ako spresňuje Daniela Šulcová z mediálneho odboru rezortu práce, dôvodom zmeny v novele bolo zamedziť účelovému zneužívaniu nemocenského poistenia, a tým neodôvodnenému čerpaniu nemocenského. Uvádza aj ďalšie zmeny. „Sprísnili sa podmienky na poskytnutie ošetrovného z dobrovoľného nemocenského poistenia, pri ktorom bude vznik nároku podmienený získaním najmenej 270 dní nemocenského poistenia pred vznikom potreby ošetrovania. Skracuje sa ochranná lehota z pôvodných 42 na sedem dní a, naopak, ochranná lehota tehotných žien sa predlžuje zo šiestich na osem mesiacov.“ Ochranná lehota plynie aj pri zániku nemocenského poistenia z dôvodu jeho prerušenia. Ochranná lehota má mať podľa ministerstva význam len pre ľudí, ktorí stratili prácu a novú si ešte nenašli. „Keď si náhodou zamestnanie nenájdete, máte nárok na nemocenské, ak pracovná neschopnosť vznikne v ochrannej lehote,“ spresňuje Šulcová. Po ukončení pracovného pomeru tak bude mať bývalý zamestnanec už len týždeň na to, aby v prípade ochorenia mohol čerpať dávku zo sociálneho poistenia. Po jej prekročení už nárok na nemocenské zanikne. Ak nezamestnaný ochorie neskôr, bude už mať nárok na dávku v nezamestnanosti alebo v hmotnej núdzi.

Denný vymeriavací základ
Novela spomínaného zákona podľa Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, zaviedla tiež limit denného vymeriavacieho základu. „Denný vymeriavací základ ani úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenských dávok z viacerých nemocenských poistení nesmú byť v období od 1. januára do 31. decembra tohto roku vyššie ako 36,7151 eura.“ Nemocenskú dávku môžete ako poistenec poberať zo Sociálnej poisťovne len 52 týždňov. Ak ste aj po roku neschopný pracovať, môžete požiadať o invalidný dôchodok, musíte mať však pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent. Šulcová však dáva do pozornosti, že od januára sa zmenila výška ochranného príspevku, ktorá v minulom roku predstavovala sumu 63,07 eura. „Príspevok po novom predstavuje 34,69 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom alebo fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom spoločne s ním posudzovanú.“ Pôvodná výška príspevku sa tak účinnosťou novely znížila o takmer 50 percent.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu