OSOBNÝ DOTAZNÍK

Osobný dotazník je povinný vyplniť každý zamestnanec (aj dohodár)
PRED nástupom do pracovného pomeru.

Za pravdivosť a správnosť uvedených údajov zodpovedá zamestnanec!!!

Tento formulár slúži na rýchle nahlásenie údajov potrebných k uzatvoreniu pracovného pomeru.

0