INFORMÁCIE

v súvislosti s podávaním daňových priznaní

a opatreniami proti šíreniu koronavírusu

Vážení priatelia,

Vaše daňové priznanie za rok 2019 je hotové, ale nakoľko platia viaceré opatrenia proti šíreniu koronavírusu, nebudem postupovať tak,  ako po iné roky (že ste si chodili osobne podpisovať daňové priznania) preto som sa rozhodol na nasledovnom riešení:

PODNIKATELIA, SZČO

– daňové priznania SZČO (podnikateľov) budem na finančnú správu zasielať elektronicky v riadnom termíne (t.j. do 31.3.2020) a to bez toho, aby došlo k osobnému podpísaniu DP z vašej strany. Po stabilizovaní situácie vám oznámim termín (predpokladám v polovici mesiaca máj 2020), kedy by ste si prišli DP osobne dodatočne podpísať tak, ako to bolo po iné roky. Tým, ktorým vyšla daňová povinnosť zašlem v priebehu najbližích dní prevodný príkaz na úhradu dane z príjmov FO, ktorú je potrebné zaplatiť do 31.3.2020 (ak finančná správa neposunie termín podania DP a termín zaplatenia dane, o ktorom sa uvažuje).

NEPODNIKATELIA, ZAMESTNANCI (zdanenie príjmov zo zamestnania)

– nakoľko vy nemáte povinnosť podávať DP elektronicky a ani nie ste registrovaní na podávanie DP elektronicky, finančná správa predĺžila termín na podanie “papierových” daňových priznaní do 31.5.2020. Rovnako teda platí, že po stabilizovaní situácie vám oznámim termín (predpokladám v polovici mesiaca máj 2020), kedy by ste si prišli DP osobne dodatočne podpísať tak, ako to bolo po iné roky a následne si DP odniesli osobne na daňový úrad, alebo ho zaslali na daňový úrad poštou. Zároveň vám pri podpisovaní dám prevodný príklaz na zaplatenie dane, ktorú je v tomto prípade potrebné zaplatiť do 31.5.2020.

Tieto opatrenia sú bohužiaľ nevyhnutné. Veľmi si navzájom želajme veľa zdravia a síl v tomto ťažkom období a nech to máme úspešne čo najskôr za sebou.

Prosím vás o vyplnenie vášho mena a priezviska aby som vedel, že ste si toto oznámenie prečítali. Ďakujem.

4 + 1 =

0