AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zvýšte si príjem na rodičovskej prácou

Publikovali sme ...

Zvýšte si príjem na rodičovskej prácou - Hospodárske noviny - 11.1.2011

Silvánovci poberajú na dve maloleté deti rodičovský príspevok a chceli by popritom pracovať. Od januára tohto roka, po novele zákona o sociálnom poistení, si môžu privyrábať bez obmedzenia, pričom starostlivosť o deti im môže zabezpečiť stará mama alebo jasle.

Rodičia si prilepšia
Po ukončení materskej má podľa Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti AGRICO rodič nárok na rodičovský príspevok. „Poberá ho do tretieho roka života dieťaťa. Ak matka nebola nemocensky poistená (nesplnila podmienku vyplácania materského), nemá nárok na materské, namiesto materského dostane hneď rodičovský príspevok.“ S účinnosťou od 1. januára tohto roka nastala pre poberateľov rodičovského príspevku dôležitá zmena – popri jeho poberaní si môžu privyrábať. Ako hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, výška príjmu zo zárobkovej činnosti nemá vplyv na nárok ani na výšku rodičovského príspevku. „Možnosť zárobku popri poberaní rodičovského príspevku sa vzťahuje aj na rodičov, ktorým bol priznaný rodičovský príspevok do 31. decembra minulého roka.“

Príspevok sa zjednotil
Novinkou v novele zákona o sociálnom poistení je, že suma rodičovského príspevku sa zjednotila, a to všetkým, aj doterajším poberateľom. Ako hovorí Miroslav Gandžala, po novom sa všetkým zvýšil príspevok na 190,10 eura. „Dosiaľ to bolo 164,22 eura. Sumu 190,10 eura dostanú rodičia, ktorým vznikol nárok na rodičovský príspevok po 1. januári 2011. Rodičia, ktorí ho mali pred týmto dátumom 256 eur, ho budú v tejto výške poberať aj naďalej. Nie však do dvoch rokov života svojho dieťaťa, ale do 20 mesiacov
jeho veku.“ Zvýšenie sumy rodičovského príspevku úrad zabezpečí bez žiadosti oprávnenej osoby, teda rodiča.

Rodičia zabezpečia výpomoc
Ďalšou dôležitou zmenou je, že od januára sa nevyžaduje osobná starostlivosť o dieťa. A to bez rozdielu, či je dieťa zdravé, alebo má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. „Rodičovi sa dáva možnosť zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa, napríklad v čase, keď pracuje, aj umiestnením dieťaťa do materskej školy alebo do starostlivosti inej právnickej osoby, alebo plnoletej fyzickej osoby. Ponecháva sa na rozhodnutí rodiča, či sa bude popri poberaní rodičovského príspevku o svoje dieťa starať osobne, alebo bude vykonávať aj zárobkovú činnosť,“ tvrdí Lukačovičová. Novela zákona rodiča neobmedzuje, akým spôsobom si zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa.

Dvojičky a trojičky v rodine
Od nového roka sa zjednotila suma rodičovského príspevku pre všetkých rodičov na 190,10 eura. Výnimku tvoria podľa Ľubice Navrátilovej, odborníčky na sociálne zabezpečenie, tí rodičia, ktorým vznikol nárok na rodičovský príspevok pred rokom 2011 vo výške 256 eur. „Ich nárok na rodičovský príspevok v takejto výške bude trvať do splátky príspevku v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 20 mesiacov života. Týka sa to aj oprávnených osôb, ktorým nárok vznikol v roku 2010, ale si ho v roku 2010 neuplatnili.“ Ak sa vám napríklad minulý rok narodili dvojičky alebo trojičky, bez ohľadu na to, či ste sa starali o jedno alebo viac detí, bol vám priznaný len jeden rodičovský príspevok (a to 164,22 eura alebo 256 eur podľa zákona účinného do 31. decembra). Od januára je to však inak. „Rodičovi, ktorý zabezpečuje súčasne starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, sa od januára zvyšuje príspevok (190,10 eura) o 25 percent na každé dieťa, čo predstavuje sumu 47,50 eura. Pri dvojičkách bude teda predstavovať sumu 237,60 eura mesačne, pri trojičkách je to 285,10 eura mesačne.“

Menej peňazí pri zanedbaní dochádzky

Zmeny nastali aj v tom, že rodičovský príspevok bude nadviazaný na školskú dochádzku staršieho dieťaťa. Ako spresňuje Miroslav Gandžala, ak si dieťa tri za sebou nasledujúce kalendárne mesiace riadne neplní povinnú školskú dochádzku, t. j. v mesiaci vymešká viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín, patrí vám ako rodičovi po novom len 50 percent z vyplácanej sumy rodičovského príspevku. V zníženej sume sa vypláca počas troch kalendárnych mesiacov počínajúc mesiacom, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom škola úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámila, že vaše školopovinné dieťa zanedbáva tri za sebou nasledujúce kalendárne mesiace plnenie povinnej školskej dochádzky.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu