AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmeny v oslobodení priniesli vyššie dane

Publikovali sme ...

Zmeny v oslobodení priniesli vyššie dane - Hospodárske noviny - 22.2.2011

Nezdaniteľná časť, o ktorú si môžete znížiť základ dane, a teda aj daň z príjmov, v tomto roku oproti vlaňajšku klesla. V praxi to znamená, že na daniach zaplatíte viac.

Nižšie oslobodenie príjmov
Podľa slov Miroslava Gandžalu z účtovno-poradenskej spoločnosti Agrico, z dôvodu zmeny nezdaniteľnej časti, ktorá bola v rokoch 2009 a 2010 upravená ako súčasť protikrízových opatrení, na sumu 22,5-násobku životného minima, dochádza v roku 2011 k zvýšeniu dane zo závislej činnosti u zamestnancov, ale aj u živnostníkov.

"Nezdaniteľná časť sa totiž v roku 2011 vrátila na pôvodnú úroveň 19,2-násobku životného minima, t. j. výška nezdaniteľného minima bude v roku 2011 len 3 559,30 eura, čo je oproti roku 2010 o 466,40 eura menej.“

V tomto roku 2011 si daňovníci nebudú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť pri tzv. pasívnych príjmoch. Sú to napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku, z predaja hnuteľných vecí, z príležitostných príjmov, zo zdedených práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, výhier a podobne.

"Toto obmedzenie bude mať vplyv na daňové zaťaženie občanov, ktorí budú mať príjmy len z týchto činností a nebudú si môcť uplatniť nezdaniteľnú časť pri zdaňovaní týchto príjmov,“ spresňuje Gandžala.

Ako dodáva Michal Prielomek, consultant finančno-poradenskej spoločnosti Partners Group Sk, za istých podmienok máte možnosť uplatniť si na dieťa daňový bonus. "Výška daňového bonusu na dieťa za rok 2010 je 240,12 eura. Daňový bonus sa na rozdiel od nezdaniteľných častí základu dane odpočítava už zo samotnej výšky vypočítanej dane."

Na daniach zaplatíme viac
Rozdiel medzi "starou“ a "novou“ nezdaniteľnou časťou základu dane bude daňovníkov stáť zhruba 89 eur v čistom za rok (19-percentná daň).

"Toto sa týka všetkých daňovníkov, ktorí majú nárok na nezdaniteľnú časť v plnej výške. Niektorí majú - na základe výšky svojho príjmu - nižšiu nezdaniteľnú časť alebo aj žiadnu, tých sa zmena dotkne menej, prípadne vôbec,“ vysvetľuje Diana Karaffová, senior koordinátorka PR spoločnosti Deloitte Slovensko. Daňovník, ktorý má napríklad príjmy len z prenájmu, tak príde zhruba o 676 eur z nezdaniteľnej časti.

Nezabudnite na potvrdenia
Všetky údaje o nezdaniteľných sumách v daňovom priznaní treba podložiť. Niektoré prílohy k daňovému priznaní sú podľa priamo predpísané ako povinné, iné nie.

"Vhodné je zdokumentovať každú položku - napríklad pri nezdaniteľnej časti základu dane na manželku dokonca aj Sociálna poisťovňa na požiadanie vydá údaje o vyplatenej materskej, pri III. pilieri alebo životnom poistení poisťovne vydávajú potvrdenie priamo na použitie k daňovému priznaniu,“ upozorňuje Diana Karaffová Pri daňovom bonuse na deti (pokiaľ sa uplatňuje cez daňové priznanie) treba doložiť kópie rodných listov detí a u detí starších ako 16 rokov aj potvrdenie o návšteve školy.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu