AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zdravotné poisťovne

Účty a info

(24) Dôvera ZP, a.s. - Cintorínska 5 - 949 01 - Nitra

Telefón: 0800 150 150 |

Individuálni platitelia (SZČO, samoplatiteľ)
Účet: 7000464464/8180 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: Rod.č. |
Špecifický symbol: MMRRRR
Špecifický symbol RZZP: 13200923 za Dôveru a 13200924 za Apollo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hromadní platitelia (zamestnávateľ)
Účet: 7000747747/ 8180 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: IČO+00 |
Špecifický symbol: MMRRRR

(25) Všeobecná ZP, a.s. - Skuteckého 22 - 974 01 - Banská Bystrica

Telefón: 0850 003 003 |

Individuálni platitelia (SZČO, samoplatiteľ)
Účet: 7000221577/8180 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: Rod.č. |
Špecifický symbol: RRRRMM
Špecifický symbol RZZP: 200999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hromadní platitelia (zamestnávateľ)
Účet: 7000221577/ 8180 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: IČO+00 |
Špecifický symbol: RRRRMM

(27) Union ZP, a.s. - Horná 18 - 974 01 - Banská Bystrica

Telefón: 0850 003 333 |

Individuálni platitelia (SZČO, samoplatiteľ)
Účet: 7000256534/8180 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: Rod.č. |
Špecifický symbol: RRRRMM
Špecifický symbol RZZP: 200999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hromadní platitelia (zamestnávateľ)
Účet: 7000256534/ 8180 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: IČO |
Špecifický symbol: RRRRMM

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu