AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Účtovníctvo

Komplexné riešenie účtovníctva.

Kto je účtovník?

... Osoba, ktorá vyrieši Váš problém, o ktorom neviete, spôsobom, ktorému nerozumiete.

CERTIFIKÁT CUS


Účtovník - profesionál je vzdelávací projekt akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie vytvorený pre účtovníkov podnikateľských subjektov, účtovných kancelárií a účtovníkov – živnostníkov a je platný na celom území Slovenska.Centrum účtovníkov Slovenska - CUS.


Účtovníctvo

- spracovanie jednoduchého (JÚ) a podvojného (PÚ) účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

- spracovanie DPH vrátane vytvorenia výkazov pre mesačných, alebo štvrťročných plátcov DPH

- spracovanie pokladničných dokladov, vyhotovenie pokladničnej knihy (v tuzemskej i zahraničnej mene)


- evidencia dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

- zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov

- evidencia krátkodobého hmotného majetku


- priebežné vyhodnocovanie daňového základu posledné 4 mesiace pred skončením účtovného obdobia

- priebežné vyhodnocovanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov - interné porady s klientom

- vytvorenie ročnej účtovnej uzávierky (PÚ) - zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát) a príloh podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR

- vytvorenie ročných účtovných výkazov (JÚ) - (výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch).

- vyhotovenie daňových priznaní (JÚ a PÚ) - vrátane príloh

- doručenie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad

- spracovanie podkladov pre leasingy a úvery

- vyhotoveni daňových priznaní k dani z motorových vozidiel

- vytvorenie hlásení Intrastat


Mzdy a personalistika (pri dodržiavaní zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)

- prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

- vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd

- mesačný výpočet miezd


- výkazníctvo do Sociálnej poisťovne (aj elektronicky)

- odoslanie výkazov do zdravotných poisťovní (aj elektronicky)

- príprava bankových príkazov na odvody daní odvodov do poistných fondov (sociálne a zdravotné)

- úhrada miezd pracovníkom vrátane zrážok

- ročné zúčtovanie dane zamestnancom alebo vyhotovenie Potvrdenie o zrazených preddavkoch

- vyhotovenie mzdových listov

- vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia

- vyhotovenia zápočtov odpracovaných rokov

- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

- spracovanie štatistických výkazov

- zastupovanie počas kontrol v Sociálnej poisťovni, resp. na daňovom úrade

Pokiaľ ešte len plánujete začať podnikať ponúkam Vám vypracovanie podnikateľského zámeru na získanie podpory z ÚPSVR. Taktiež Vám poradím so všetkými krokmi, ktoré súvisia s činnosťami pri začiatkoch podnikania.

Účtovníctvo Vám spracujem na základe Vami predkladaných dokladov vo vlastnej réžii (vlastné počítače a účtovný softvér).

Garantujem maximálnu diskrétnosť a kvalitné služby na základe dlhoročnej praxe. Na vyžidanie Vám zašlem referencie spokojných klientov. Garancia kvality je zaručená aj pravidelnými školeniami a členstvom v "Centre účtovníkov Slovenska".

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu