AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Sociálna poisťovňa

Účty a info

Sociálna poisťovňa - Kapitulská 27 - 974 26 - Banská Bystrica

Telefón: 048/43 55 111, 048/43 55 201 |

Individuálni platitelia (SZČO)
Účet: 7000156365 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: Pridelené IČ |
Špecifický symbol: MMRRRR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hromadní platitelia (zamestnávateľ)
Účet: 7000156365 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: Pridelené IČZ |
Špecifický symbol: MMRRRR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuálni platitelia (samoplatiteľ)
Účet: 7000156365 | Konštantný symbol: 3558 | Variabilný symbol: Rod.č. |
Špecifický symbol: MMRRRR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu