AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Pripoistite sa – po pôrode sa vám to vráti

Publikovali sme ...

Pripoistite sa – po pôrode sa vám to vráti - Hospodárske noviny - 14.7.2010

Jana je zamestnaná a zároveň podniká. Platí si nemocenské poistenie aj z podnikania. Ako sa jej vypočíta materské?

Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia. Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, najskôr sa vypočíta denný vymeriavací základ z poistenia zamestnanca a osobitne z dobrovoľného poistenia. Nemocenská dávka sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov z týchto poistení.
Jana nedostane dve materské, ale len jedno – určite však vyššie.

Dobrovoľne
Budúca matka si môže zvýšiť nízke materské, ak sa dobrovoľne nemocensky pripoistí. „Aj v tomto prípade musí byť dodržaná podmienka,
aby bola nemocensky poistená minimálne 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom. Za predpokladu, že zamestnankyni trvá pracovný pomer a chce sa dobrovoľne nemocensky pripoistiť, musí mať splnenú podmienku nemocenského poistenia 270 dní v 2 rokoch pred pôrodom z obidvoch poistení,“ hovorí Miroslav Gandžala z účtovnej spoločnosti Agrico.
Ak plánuje materskú dovolenku, najlepšie je podľa neho dobrovoľne sa pripoistiť ešte v čase pred tehotenstvom. Pokiaľ splní v oboch prípadoch podmienku na získanie materskej, to je zo zamestnania a aj z obdobia, kedy bola dobrovoľne nemocensky pripoistená, bude jej materská plynúť z oboch poistení.

PRÍKLAD
Petra mala ako zamestnankyňa mesačný príjem 900 eur a odpracovala celý rok 2009. Ako si vypočíta materské?
Hrubý príjem v rozhodujúcom období (rok 2009) / počet kalendárnych dní:
900 eur x 12 = 10,800 eur /365 = 29,5891 eura (denný vymeriavací základ)
Výška materskej je 55 % z denného vymeriavacieho základu 29,5891 x 55 % = 16,2740 eura na každý deň, 16,30 eura
Petra s príjmom 900 eur sa rozhodla vlani dobrovoľne pripoistiť, aby si zvýšila materskú
Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie bol vlani a do konca tohto júna 1 084,55 eura. Pokiaľ zo zamestnania mala mesačný príjem 900 eur, tak sa jej oplatilo pripoistiť sa dobrovoľne na nemocenské len do výšky rozdielu medzi 900 eur a 1 084,55 eura, to je, pripoistiť sa zo sumy 184,55 eura. Denný vymeriavací základ by bol 35,6565 eura, materské na deň 55 % z tejto sumy, čo by bolo 19,611
eura, po zaokrúhlení 19,70 eura.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu