AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Popri rodičovskom môžete pracovať bez obmedzenia

Publikovali sme ...

Popri rodičovskom môžete pracovať bez obmedzenia - Hospodárske noviny - 11.1.2011

Dobrovoľné nemocenské poistenie osôb má zmysel najmä vtedy, ak rodina plánuje ďalšieho potomka.

Kým v minulom roku nemohli rodičia dvojročného Adama popri starostlivosti o neho a poberaní rodičovského príspevku pracovať, po novom to už možné je. Týka sa to všetkých rodičov bez rozdielu, ktorí poberajú rodičovský príspevok.

Zmeny k lepšiemu

Ako tvrdí Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne zabezpečenie, povolenie súbehu príjmu zo zárobkovej činnosti a poberania rodičovského príspevku je významná pomoc pre rodiny s maloletými deťmi. „Rodičovský príspevok nie je už závislý od toho, či oprávnená osoba bola pred vznikom nároku naň nemocensky poistená. Poskytuje sa v jednej sume pre všetkých. Dobrovoľné nemocenské poistenie osôb má zmysel len vtedy, ak rodina plánuje ďalšie dieťa a matka nemala pri prvom potomkovi nárok na materské, alebo jej počas rodičovskej dovolenky zanikol pracovný pomer.“

Zárobky bez obmedzenia
Podľa slov Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, výška a možnosti zárobku rodiča poberajúceho rodičovský príspevok nie sú nijakým spôsobom obmedzené. „Je jedno, či si privyrábate v zamestnaní, alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, čiže živnostník. Pokiaľ ste začali poberať rodičovský príspevok 256 eur v roku 2010 a v roku 2011 začnete pracovať, zostane vám v tejto výške až do veku 20 mesiacov dieťaťa.“ Rodičovský príspevok nie je už podľa Ľubice Navrátilovej závislý od toho, či oprávnená osoba bola pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nemocensky poistená a poskytuje sa v jednej sume pre všetkých rodičov.

Zverte starostlivosť iným

Ako rodič dieťaťa do troch rokov veku alebo šesť rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom si môžete vybrať, či budete poberať popri zárobkovej činnosti rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Mnohí rodičia sa zaujímajú o to, či je pre nich finančne výhodnejšie poberať rodičovský príspevok (190,10 eura) , alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Jeho maximálna suma sa od januára zvýšila zo 164,22 eura na 230 eur mesačne. Systém tak motivovuje rodičov ísť skôr do práce a dieťa zveriť rodinnému príslušníkovi, profesionálnej opatrovateľke alebo jasliam. Podľa slov Ľubice Navrátilovej, v prípade osobnej starostlivosti o dieťa je najvýhodnejší rodičovský príspevok. „Pokiaľ je starostlivosť o dieťa poskytovaná v zariadení s vysokými poplatkami, je výhodnejšie poberať príspevok na starostlivosť. Pre rodičov, ktorým zostáva rodičovský príspevok 256 eur, je výhodné najprv dočerpať podpornú dobu na tento príspevok, potom sa môžu rozhodnúť o forme ďalšej štátnej podpory.“ Ak napríklad poberáte rodičovský príspevok, no pre zdravotné problémy zostanete práceneschopný alebo budete na ošetrovnom, novela zákona podľa Navrátilovej umožnila po novom súbeh poberania nemocenských dávok (okrem materského) a rodičovského príspevku.

Príspevok na starostlivosť
Ako dodáva Miroslav Gandžala z účtovnej spoločnosti AGRICO, pokiaľ ako pracujúci rodič zveríte dieťa do opatery opatrovateľke (so živnosťou na opatrovanie) alebo napríklad do predškolského zariadenia, štát vám môže tieto preukázateľné skutočné náklady preplácať až do výšky 230 eur. „Ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť inou fyzickou osobou, ktorá nemá živnosť na opatrovanie, respektíve starostlivosť dieťaťu poskytuje samotná oprávnená osoba, príspevok na starostlivosť o dieťa je 41,10 eura.“ Podľa jeho vyjadrení sa však od 1. januára sa na účel príspevku na starostlivosť o dieťa definuje zárobková činnosť. „Za zárobkovú činnosť pre účel príspevku na starostlivosť o dieťa sa považuje len taká činnosť, z ktorej je rodič povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba, ktorá podlieha výsluhovému zabezpečeniu alebo dôchodkovému systému v cudzine.“ Povinné dôchodkové poistenie sa teda nevzťahuje napríklad na rodiča, ktorý vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu