AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Ošetrovné od nového roka získate ťažšie

Publikovali sme ...

Ošetrovné od nového roka získate ťažšie - Hospodárske noviny - 17.1.2011

Mladá mamička Anna Beláková potrebuje ostať doma so školopovinnou sedemročnou dcérou kvôli chrípkovému ochoreniu. Kým minulý rok stačilo, aby sa prihlásila na dobrovoľné nemocenské poistenie a hneď v ten istý deň mohla čerpať dávku ošetrovného. Od januára platia pre dobrovoľných platcov prísnejšie podmienky. Pre povinne nemocensky poistené osoby sa však nezmenili.

Po novom prísnejšie
Ako hovorí Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne zabezpečenie, od januára sa sprísnili podmienky vzniku nároku na ošetrovné z dobrovoľného nemocenského poistenia. Nárok na ošetrovné vzniká dobrovoľne poistenej osobe až po získaní 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia. Najčastejšie sa podľa nej ľudia mylne domnievajú, že počas ošetrovania blízkych osôb nevzniká povinnosť platiť poistné bez ohľadu na obdobie ošetrovania. „Najmä u dobrovoľne poistených osôb je dôležité si uvedomiť, že poistné nie je poistenec povinný platiť len prvých desať dní ošetrovania. Táto doba sa započíta ako doba poistenia, ale po uplynutí desiatich dní sa povinnosť platiť poistné obnovuje.“

Viac detí – jedno ošetrovné
Podľa ministra práce Jozefa Mihála sa v praxi často ošetrovné zneužívalo. Ak sa minulý rok niekto prihlásil na dobrovoľné nemocenské poistenie, ešte v ten istý deň mohol začať čerpať ošetrovné. Novelou zákona o sociálnom poistení sa to zmenilo, ale len pre dobrovoľne nemocensky poistených. „Pre povinne nemocensky poistené osoby sa podmienky nároku na ošetrovné nezmenili. Súčasne zákon spresňuje výplatu ošetrovného za to isté obdobie v prípade ošetrovania viacerých osôb, a to tak, že ošetrovné sa za to isté obdobie vyplatí iba raz a len jednému poistencovi,“ spresňuje Slavomíra Sélešová, riaditeľka mediálneho odboru ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V praxi to podľa Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti Argico vyzerá tak, že ak sa obdobia ošetrovania jednej alebo viacerých osôb a obdobia starostlivosti o viac detí prekrývajú, ošetrovné za prekrývajúce sa obdobia bude vyplatené len raz.

Zmeny od januára
Ako dodáva Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, nárok na ošetrovné majú naďalej aj zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj dobrovoľne nemocensky poistené osoby, pre ktoré však pribudli nové podmienky. Andrej Sokolík z Vrbového je nezamestnaný a chce zostať doma s chorým dieťaťom. Prihlási sa do Sociálnej poisťovne na dobrovoľné nemocenské, ale v tomto prípade podľa Slavomíry Sélešovej musí splniť podmienky. „Ak nezamestnaný rodič sa dobrovoľne nemocensky poistí, nárok na čerpanie ošetrovného mu vznikne po 270 dňoch dobrovoľného poistenia.“

Dávky len desať dní
Nárok na ošetrovné zaniká uplynutím desiateho dňa ošetrovania. Ak by napríklad rodič chcel zostať na „očerke“ súvisle aj po 10. dni, musí počítať nielen s tým, že nedostane ošetrovné, ale nebude mať ani zaplatené odvody a preruší sa mu poistné. Od 11. dňa ošetrovania sa zamestnancovi prerušuje poistenie v Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ je povinný nahlásiť to na registračnom liste. Za túto dobu sa neplatí poistné do Sociálnej poisťovne, ale ani nebeží doba poistenia – nemocenského, dôchodkového, poistenia v nezamestnanosti. Rodič by si mal potom odvody doplatiť sám, aby sa mu toto obdobie počítalo do dôchodku, alebo ak bude neskôr
žiadať podporu v nezamestnanosti.

Kedy si vybaviť dovolenku
Zamestnanci podľa slov Gandžalu neraz radšej čerpajú dovolenku namiesto ošetrovného. „Často využívajú čerpanie dovolenky po skončení ,dobrého’ štvrťroku, keď mali vyplatené odmeny alebo prémie. Tieto im zvyšujú priemernú hodinovú mzdu vypočítanú z tohto obdobia.“ Prípadne zamestnanec môže požiadať o neplatené voľno. Jozef Bárdy, manažér Partners Group SK možnosť poberať ošetrovné odporúča iba v nutnom prípade. „Pre rodinu to znamená výrazné zníženie príjmov. Ak to je nutné, oplatí sa ho poberať členovi rodiny, ktorý má nižší príjem.“

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu