AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Odpočitateľné položky - príklad výpočtu

Publikovali sme ...

Bonus na študenta VŠ - Hospodárske noviny - 22.2.2011

Otázka: Máme v rodine študenta VŠ, ktorý bude mať vo februári 25 rokov. Môžeme si ešte na neho uplatniť daňový bonus a v akej výške?

Pre uplatnenie si daňového bonusu, prídavkov na dieťa je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky a jednou z nich je aj vek do 25 rokov. Po tomto veku nárok zaniká, aj keď štúdium napr. pokračuje ďalej. Daňový bonus na študenta si bude možné uplatniť naposledy za mesiac február. Daňový bonus za január až jún 2010 bol 20 eur, za jún až december 2010 20,02 eur, spolu za minulý rok to robí 240,12 eura.

Za nezaopatrené sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Po jej skončení, najneskôr do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje, ak jeho štúdium presahuje štandardnú dĺžku štúdia vyjadrenú v akademických rokoch alebo ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vtedy nemá rodič nárok ani na daňový bonus, ani na rodinné prídavky.

Otázka: Čo sa zmenilo pri daňovom bonuse od januára?
Suma minimálnej mzdy, sa s účinnosťou od 1. januára 2011 zvýšila na sumu 317 eura. Došlo k jej zvýšeniu o 9,30 eura ( z 307,70 eura). Po zvýšení minimálnej mzdy je potrebné myslieť na to, že sa od januárovej výplaty v roku 2011 zmenia podmienky aj na uplatňovanie mesačného daňového bonusu. Platí, že v priebehu roka má zamestnanec nárok na mesačný daňový bonus, pri splnení ostatných podmienok (podpísané vyhlásenie, príslušné doklady), len v prípade, ak jeho hrubé zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci sú aspoň vo výške polovice platnej mesačnej minimálnej mzdy.

Miroslav Gandžala, účtovná spoločnosť
Argico, www.argico.sk

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu