AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Očakávate ťažkosti? Zvážte pripoistenie

Publikovali sme ...

Očakávate ťažkosti? Zvážte pripoistenie - Hospodárske noviny - 18.1.2011

Daniela je vydatá a čo nevidieť plánuje ísť na materskú dovolenku. Božena je žena v domácnosti a stará sa o tri maloleté deti, ktoré bývajú často choré. Vysokoškolák Peter sa obáva, že si po skončení štúdia nenájde prácu. Uvažujú dobrovoľne sa pripoistiť v Sociálnej poisťovni, a to aj napriek tomu, že v zákone o sociálnom poistení nastali od januára zmeny.

Čo sa zmenilo
V novele zákona o sociálnom poistení nastali v oblasti dobrovoľného poistenia tri hlavné zmeny. „Pribudla podmienka existencie minimálne 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia v prípade, ak chce poistený z neho čerpať nemocenskú dávku s názvom ošetrovné. Ďalšia zmena sa týka poberateľov predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent. Títo poistenci od 1. januára 2011 nemôžu byť dobrovoľne nemocensky poistení. Posledná zmena sa týka tiež poberateľov predčasného starobného dôchodku, ktorí nemôžu byť dobrovoľne dôchodkovo poistení,“ vysvetľuje Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Ako dodáva Miroslav Gandžala z účtovej spoločnosti ARGICO, predíde sa tak zneužívaniu týchto dávok. „Podľa doteraz platného stavu mohol nemocenskú dávku poberať aj dôchodca, ktorý sa prihlásil na dobrovoľné nemocenské poistenie a platil si ho 270 dní pred nástupom na dočasnú práceneschopnosť. Počas jedného roka tak mohol poberať pomerne vysokú dávku. Inštitút dobrovoľného poistenia sa zneužíval tiež na špekulatívne plánovanie PN-ky alebo pred vznikom materskej dovolenky.“

Ako sa dobrovoľne poistiť
Ak sa chcete prihlásiť ako dobrovoľný platca poistného, mali by ste poznať podmienky, ktoré musíte splniť. Treba dovŕšiť 16 rokov veku, mať trvalý pobyt na Slovensku, alebo povolenie na prechodný či trvalý pobyt. Dobrovoľne poisteným osobám vzniká poistenie (nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti) „najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z týchto poistení, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľne poistené osoby často zabúdajú, že poistné musia platiť až do odhlásenia sa z tohto poistenia,“ dopĺňa Jana Ďuriačová, riaditeľka komunikačného odboru Sociálnej poisťovne, Dobrovoľne poisteným osobám sa jednotlivé druhy poistenia neprerušujú. Poistné sa podľa Ďuriačovej platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu, a to buď bezhotovostným stykom, poštovým peňažným poukazom, alebo v hotovosti. „Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.“ Ak ste však toto poistné neodviedli správne, prípadne ste na platbu pozabudli, predpíše vám dobrovoľné poistné Sociálna poisťovňa. Dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni je podľa slov Ľubice Navrátilovej, odborníčky na sociálne zabezpečenie, určené hlavne osobám, ktorým nevzniká povinné poistenie, či už nemocenské, alebo dôchodkové, alebo poistenie v nezamestnanosti. Môžu ho využívať najmä samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v období, keď nie sú povinne nemocensky a dôchodkovo poistené (nedosahujú ročný príjem, ktorý zakladá povinné poistenie). „Dobrovoľné poistenie nemá zmysel pre ľudí s vysokými príjmami. V nemocenskom poistení nemá napríklad zmysel poisťovať sa pri príjme nad cca tisíc eur, pri ostatných poisteniach pri príjmoch nad 2-tisíc eur.“

Skúsenosti z praxe
Spýtali sme sa rodičov z Únie materských centier, aké majú skúsenosti s dobrovoľným poistením a nakoľko ho využívajú. Podľa ich vyjadrení sa najčastejšie dobrovoľne pripoisťujú nemocensky. Ako spresňuje Michaela Fedorová, PR manažérka uvedenej organizácie, veľa rodičov uvažuje o dobrovoľnom pripoistení do Sociálnej poisťovne ešte pred narodením detí. Je to z dôvodu výrazného poklesu príjmu po nástupe na materskú. „Keďže mladé rodiny riešia náročné životné situácie, nie je pre dôchodkové poistenie prioritou. Myslíme si, že najatraktívnejšie je pre mladé rodiny, aby mali uhradené hlavne nemocenské poistenie.“ Mamička Katka z rodinného centra Ovečka v Trenčianskych Tepliciach dobrovoľné poistenie využila viackrát. „Dobrovoľne som si platila odvody do poisťovní v čase, keď som začala podnikať. Rovnako som si zvxýšila aj vymeriavací základ na poistné, keď sme sa s manželom rozhodli mať dieťa.“ Podobne aj Alena z materského centra Srdiečko v Trenčíne si pred nástupom na materskú dovolenku s druhým dieťaťom platila dobrovoľné nemocenské poistenie, čím dosiahla maximálnu materskú dávku

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu