AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Na daniach ušetrite pomocou bonusu

Publikovali sme ...

Na daniach ušetrite pomocou bonusu - Hospodárske noviny - 7.2.2011

Rodičia Peter a Kamila Ševčíkovci zo Žiliny si ako pracujúci rodičia za minulý rok môžu na každé nezaopatrené dieťa odpísať z daní 240,12 eura. Daňový bonus však môže dostať len jeden z rodičov, musia sa preto dohodnúť, komu sa to oplatí viac z finančnej stránky.

Čo si môžete nárokovať
Ako hovorí Gabriela Dianová, hovorkyňa Daňového riaditeľstva SR, najčastejšie sa daňovníci pri nároku na daňový bonus pýtajú na jeho uplatnenie v prípade štúdia dieťaťa na vysokej škole a štandardnej dĺžky štúdia či pri prerušení štúdia. "Zaujímajú ich tiež nároky pri daňovom bonuse po ukončení štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, pri opakovaní ročníka, pri vzťahu druh a družka a podobne.“ Podľa vyjadrení Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti AGRICO: "Mesačný daňový bonus od začiatku roku 2010 bol do konca júna vo výške 20 eur na každé vyživované dieťa a po zvýšení životného minima od 1. júla 2010 je vo výške 20,02 eura. V nadväznosti na to celkový ročný daňový bonus na rok 2010 sa poskytuje v sume 240,12 eura.“ Daňový bonus si môžete uplatniť, ak máte trvalý pobyt na Slovensku, pričom podmienky pre uplatnenie daňového bonusu sa u zamestnanca a u samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO - živnostníka) mierne odlišujú.

Zamestnanec ako žiadateľ
Podľa Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, ak si chcete ako zamestnanec uplatniť daňový bonus, musí váš hrubý príjem zo závislej činnosti predstavovať aspoň polovicu platnej mesačnej minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. U zamestnávateľa musíte mať tiež podpísané vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti. Ak potrebnú výšku príjmu nedosiahnete a v priebehu roka vám bol priznaný bonus len v niektorých mesiacoch, nárok naň už nestrácate. "Pokiaľ dosiahnete uvedenú výšku zdaniteľných príjmov a v priebehu roka vám bol priznaný bonus len v niektorých mesiacoch, alebo ste si ho neuplatňovali vôbec, máte nárok na plný ročný daňový bonus. Dodatočne si ho môžete uplatniť buď u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo sám v daňovom priznaní, spresňuje Lukačovičová.

Samostatne zárobkovo činná osoba
Jozef Kováč z Nitry je začínajúci živnostník a vzhľadom na vysoké výdavky je v strate. V tomto prípade však nárok na daňový bonus nemá. Ako dodáva Jaroslava Lukačovičová, môže si ho uplatniť len ten daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy: z podnikania, ako SZČO a z prenájmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane. To znamená, že nesmie byť v strate.
"SZČO si daňový bonus po splnení podmienok uplatňuje v daňovom priznaní k dani z príjmov a o výšku príslušného daňového bonusu si znižuje vypočítanú výšku dane. Ako prílohu k daňovému priznaniu dokladá kópie rodných listov detí, na ktoré si daňový bonus uplatňuje.“ Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie.

Kedy rodičia o bonus prídu
Ak máte doma stredoškoláka či vysokoškoláka, mali by ste zbystriť pozornosť. Ako rodičia vysokoškoláka prídete o daňový bonus hneď po štátniciach a ako rodičia maturanta až v septembri, po troch mesiacoch od maturity. Na daňový bonus majú podľa Miroslava Gandžalu nárok rodičia nezaopatreného dieťaťa a za také sa považuje študent strednej alebo vysokej školy len do chvíle, keď ju ukončí
. O nárok na bonus prídete aj vtedy, keď sa vaše dieťa zamestná, čo však neplatí, ak potomok pracuje formou dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Inou kapitolou je, keď vysokoškolák preruší štúdium. "Na daňový bonus máte nárok vtedy, keď sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie nie je obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo, nárok na bonus preto strácate,“ tvrdí Lukačovičová.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu