AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Komu sa rodičovské dávky zvýšia?

Publikovali sme ...

Komu sa rodičovské dávky zvýšia? - Hospodárske noviny - 11.1.2011

Matke sa v roku 2010 narodili dvojičky a od roku 2010 poberá rodičovský príspevok 256 eur. V roku 2011 bude mať matka
nárok na príspevok v pôvodnej výške (256 eur) až do mesiaca, v ktorom dvojičky dosiahnu vek 20 mesiacov. Od nasledujúceho mesiaca bude mať matka nárok na „nový“ rodičovský príspevok pre dvojičky vo výške 237,60 eura. Rozdiel oproti roku 2010 je –18,40 eura.

Matke sa narodili dvojičky a do konca roku 2010 poberala rodičovský príspevok vo výške 164 eur. Od januára 2011 bude mať nárok na 237,60 eura. Rozdiel oproti roku 2010 je +73,60 eura.

Matka trojičiek v roku 2010 poberala rodičovský príspevok vo výške 256 eur. Na základe žiadosti, ktorou matka požiada UPSVaR o prehodnotenie výšky príspevku od 1. januára 2011 (z dôvodu vychovávania trojičiek), bude jeho výška 285,20 eura. Rozdiel oproti roku 2010 je +29,20 eura.
Zdroj: Gandžala Miroslav – účtovná spoločnosť
AGRICO, Závadka nad Hronom , www.argico.sk

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu