AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Dôchodok si už PN-kou nevylepšíte

Publikovali sme ...

Dôchodok si už PN-kou nevylepšíte - Hospodárske noviny - 18.1.2011

Pán Juríček sa v predchádzajúcich troch rokoch rozhodol, že bude popri dôchodku platiť poistné ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Pokiaľ dostal chrípku a ostal práceneschopný, od Sociálnej poisťovne poberal okrem penzie aj nemocenské dávky. Od januára tohto roku o možnosť dobrovoľne sa nemocensky poistiť prišiel, a spolu s ním aj predčasní, starobní a invalidní dôchodcovia. Netýka sa to čiastočných invalidov.

Zmeny pre penzistov
Ako hovorí Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne zabezpečenie, dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, ktorej bol pred 1.januárom 2011 priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok s mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zaniklo 31. decembra minulého roka nemocenské poistenie. „Rovnako zaniklo dobrovoľné dôchodkové poistenie osobe, ktorej vznikol pred účinnosťou novely nárok na predčasný dôchodok.” Zmenu v zákone iniciovala podľa Slavomíry Sélešovej, hovorkyne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Sociálna poisťovňa. Novela zákona o sociálnom poistení priniesla novinky v oblasti dobrovoľného nemocenského poistenia najmä v prípade poberateľov predčasného a riadneho starobného dôchodku, a invalidného dôchodku vyplácaného pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent. „Dávky nemocenského poistenia majú nahradiť stratu príjmu zo zamestnania v čase choroby. Poberatelia dôchodkov v čase choroby o príjem, teda o dôchodok, neprichádzajú. Preto nie je dôvod, aby čerpali, respektíve platili dobrovoľné nemocenské poistenie.“

Komu pripoistenie pomôže
Dobrovoľné nemocenské poistenie má význam najmä v troch prípadoch – v období materstva, pri zániku povinného nemocenského poistenia a pri dlhšej práceneschopnosti. „V období plánovania materstva je vhodné u žien, ktoré majú nízky alebo žiadny príjem. Musia však myslieť na poistenie ešte pred otehotnením (potrebujú získať 270 dní nemocenského poistenia),“ dopĺňa Ľubica Navrátilová. Nad dobrovoľným pripoistením je vhodné uvažovať aj v situácii, keď má poistenec nízky vymeriavací základ a pri zániku povinného nemocenského poistenia, napríklad z dôvodu skončenia pracovného pomeru. „Nemocenské poistenie vzniká len poistenkyni a zbytočne žena získa v rozhodujúcom období 270 dní poistenia, keď v čase vzniku nároku nie je nemocensky poistená. To sa týka materského, ako aj nemocenského a ošetrovného.“ Dobrovoľné nemocenské poistenie sa oplatí podľa Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti ARGICO tiež tým rodičom, ktorí majú malé deti (nárok na ošetrovné) a tie sú často choré. Ako ďalej dodáva, dobrovoľne nemocensky poistiť sa oplatí aj začínajúcim podnikateľom – samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým nevznikla povinnosť byť povinne nemocensky poistení. „Často sa mylne domnievajú, že platenie dobrovoľného nemocenského poistenia (do doby kým im vznikne povinnosť) je zbytočné a ušetria. Pri dočasnej práceneschopnosti nespĺňajú podmienku platenia poistenia 270 dní v období posledných dvoch rokov pred vznikom PN – a tak im nevznikne nárok na nemocenskú dávku.”

Ďalšie zmeny na obzore
Ministerstvo práce pripravuje ďalšie zmeny – pôjde najmä o celkovú odvodovú reformu. Tá by mala zaviesť superhrubú mzdu a znížiť odvody. „Vďaka reforme by mal mať pracujúci občan o tri až štyri percentá vyšší čistý príjem. Verejnosť s návrhmi oboznámime v priebehu roka. Zmeny by mali platiť od januára 2012,“ uzatvorila Sélešová.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu