AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Daňový úrad

Účty a info

Daňový úrad - Laskomerského 14 - 977 01 - Brezno

Telefón: 048/67 10 302 | Fax: 048/611 55 25 |
Podateľňa: PO, UT, ŠT, PI - 8:30-12:30/13:00-15:30 | ST - 8:30-12:30/13:00-17:00 |
Stránkové hodiny: PO - 8:30-12:30/13:00-15:00 | ST - 8:30-12:30/13:00-17:00 |

Daň z pridanej hodnoty

Účet:
7000025904/8180 | Konštantný symbol: 1144 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: MMRRRR, QQRRRR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daň z príjmov FO zo závislej činnosti
- preddavok, bežná platba

Účet: 7000025728/8180 | Konštantný symbol: 1144 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: MMRRRR

- daň vyberaná zrážkou
Účet: 7000025728/8180 | Konštantný symbol: 1744 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: MMRRRR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daň z príjmov FO z podnikania a inej SZČ
- preddavok, bežná platba
Účet: 7000025760/8180 | Konštantný symbol: 1144 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: MMRRRR, QQRRRR
- vyúčtovanie dane
Účet: 7000025760/8180 | Konštantný symbol: 1744 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: RRRR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
- preddavok, bežná platba
Účet: 7000025859/8180 | Konštantný symbol: 1144 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: MMRRRR, QQRRRR
- vyúčtovanie dane
Účet: 7000025859/8180 | Konštantný symbol: 1744 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: RRRR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daň z motorových vozidiel
- preddavok
Účet: 7000233180/8180 | Konštantný symbol: 1144 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: MMRRRR, QQRRRR
- vyúčtovanie dane
Účet: 7000233180/8180 | Konštantný symbol: 1744 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: RRRR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daň z príjmov PO so sídlom v tuzemsku
- preddavok, bežná platba
Účet: 7000025787/8180 | Konštantný symbol: 1144 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: MMRRRR, QQRRRR
- vyúčtovanie dane
Účet: 7000025787/8180 | Konštantný symbol: 1744 | Variabilný symbol: DIČ | Špecifický symbol: RRRR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu