AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Ako riešiť prechodné obdobie pri materskom

Publikovali sme ...

Ako riešiť prechodné obdobie pri materskom - Hospodárske noviny - 4.1.2011

Otázka: Narodilo sa nám dieťa na prelome mesiacov december a január. Chceme vedieť, ako sa bude vypočítavať výška materského, po starom či po novom?

Odpoveď: Pokiaľ sa dieťa narodilo matke v priebehu roka 2010 (do 31. decembra), je denný vymeriavací základ (DVZ) vo výške 55 percent. Doba poberania materského je 28 týždňov. Od 1. januára 2011 sa doba poberania materskej dávky automaticky predĺži o šesť týždňov na 34 týždňov a automaticky sa zvyšuje denný vymeriavací základ z 55 percent na 60 percent. Zmena dĺžky poberania materského sa týka len matiek, ktoré nie sú osamelé. Pre osamelé matky zostáva doba poberania materskej v trvaní 37 týždňov aj od 1. januára 2011.
Pokiaľ sa dieťa narodilo po 1. januári 2011, bude denný vymeriavací základ 60 percent DVZ a doba poberania materského 34 týždňov. Pre osamelé matky zostáva doba poberania v trvaní 37 týždňov. Ak sa poistenkyni vyplácalo materské menej ako šesť týždňov pred pôrodom (okrem prípadu, ak pôrod nastal predčasne), vypláca sa v roku 2010 materská v trvaní 22 týždňov od dátumu narodenia dieťaťa. V roku 2011 sa táto doba predlžuje o 6 týždňov, t. j. na 28 týždňov.
Miroslav Gandžala, účtovná spoločnosť
Agrico, Závadka nad Hronom

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu